Zapisy do NASA Academy i Alpbach Summer School

0

Ruszyły zapisy do NASA Academy 2013 i Alpbach Summer School 2013. Zachęcamy do aplikowania!

NASA Academy 2013

Po raz kolejny Europejska Agencja Kosmiczna będzie sponsorowała udział Europejczyków i Kanadyjczyków w tegorocznej edycji NASA Academy, która potrwa od 17 czerwca do 24 sierpnia 2013.

NASA Academy to 10 tygodniowa intensywna szkoła letnia o profilu naukowo-badawczych mająca formę praktyk w różnych ośrodkach NASA. Skierowana jest do studentów i absolwentów studiów wyższych zainteresowanych inżynierią aerokosmiczną i naukami kosmicznymi. Akademia umożliwia nie tylko udział w czołowych projektach NASA, ale również rozwój umiejętności przywódczych i zdobywanie nowych kontaktów.

Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2013 roku o godzinie 23:59 CET. Wyniki naboru zostaną ogłoszone w marcu 2013 roku. Studenci i absolwenci z krajów ESA, PECS i Kanady, którzy chcą wziąć udział NASA Academy w Ames Research Center (ARC) powinni:

1. Wybrać od 3 do 5 projektów w jakich chcieliby brać udział, z wyłączeniem projektów P1 i T3.

2. Wypełnić formularz aplikacyjny wraz z załącznikami, w formacie Word lub PDF.

3. Przesłać wszystkie dokumenty pojedynczym e-mailem do Student Participation Programme, nie później niż do 31 stycznia 2013 roku

Kandydaci i kandydatki powinni spełniać poniższe wymagania:

  • wiek od 18 do 28 lat w trakcie trwania akademii
  • obywatelstwo państwa członkowskiego ESA lub współpracującego
  • student dzienny uczelni wyższej na terenie państwa członkowskiego ESA lub współpracującego (w czasie składania aplikacji)
  • w czasie składania aplikacji być studentem ostatniego roku studiów licencjackich lub magisterskich lub pierwszego roku studiów magisterskich lub doktoranckich, o profilu inżynierskim, nauk przyrodniczych (fizyka, astronomia, chemia, biologia, nauki o ziemi, etc.), matematyki, informatyki, lub innych związanych z dziedziną aeronautyki i przestrzeni kosmicznej.

Pierwszeństwo będą miały osoby, które nigdy nie brały udziału podobnych działaniach organizowanych przez Biuro Edukacyjne ESA lub samą ESA.

Alpbach Summer School

ESA ogłosiła również nabór do letniej szkoły, która od 37 lat odbywa się jednej z najpiękniejszych wiosek Austrii, Alpbach. Szkołę organizuje Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej Austriackiej Agencji Promocji Badań Naukowych, we współpracy z ESA, International Space Science Institute, Austrospace, i Europlanet Research Infrastructure – projektu finansowanego z 7. Programu Ramowego.

Tego roczna edycja potrwa od 16 do 25 lipca i poświęcona będzie zagadnieniom pogody kosmicznej, “Space weather: science, missions and systems”. Termin składnia wniosków o uczestnictwo mija 31 marca 2013.

Alpbach Summer School jest organizowana od 1975 roku. Ma na celu pomagać zgłębiać różne zagadnienia z dziedziny nauk i technik kosmicznych europejskim studentom, doktorantom, naukowcom i inżynierom. Organizatorzy stawiają na praktyczne zastosowania wiedzy znanej tylko z podręczników, rozwój umiejętności pracy zespołowej i kreatywności. Celem utworzonych drużyn będzie przedstawienie projektu, który zostanie oceniony przez jury niezależnych ekspertów. Drużyny odpowiadają za projekt już na poziomie wyboru tematu, same też organizują swoją strukturę i metody pracy.

Edycja 2013 będzie poświęcona innowacyjnym koncepcjom misji badających pogodę kosmiczną. Uczestników czeka jednak wiele wyrzeczeń, tak jak w prawdziwym życiu. Dwudziestogodzinne dni pracy spowodują, że zatopią sie oni w nowych dla siebie polach kompetencji, zdobywaniu nowej wiedzy i wyzwaniach pracy zespołowej, w której inżynierowie będą musieli słuchać naukowców a naukowcy inżynierów. Dziesiąty dzień kursu będzie jednak nagrodą w postaci możliwości zaprezentowania własnej misji kosmicznej.

Szkoła przyjmie 60 młodych ludzi z krajów członkowskich ESA i współpracujących. Językiem roboczym będzie angielski. Wnioski należy składać na stronie internetowej szkoły do 31 marca 2013. Do końca kwietnia 2013 powinny zostać ogłoszone wyniki naboru. Opłata rejestracyjna wynosi 400 euro. Uczestnikom wolno ubiegać się o dofinansowanie od swoich krajowych agencji kosmicznych i uczelni.

 

(ESA)

Comments are closed.