EUMETSAT członkiem Karty

0

5 lipca EUMETSAT stał się członkiem Międzynarodowej Karty Przestrzeni Kosmicznej i Kataklizmów.

Europejska Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych EUMETSAT stała się formalnie członkiem Międzynarodowej Karty Przestrzeni Kosmicznej i Kataklizmów.

Główną rolą organizacji będzie udostępnianie swoich danych członkom Karty. EUMETSAT udostępni swoje dane za pomocą istniejącego narzędzia dystrybucji pod nazwą GEONETCast. Do systemu tego trafią również dane i opracowania wytwarzane na rzecz Karty, co poprawi ich rozpowszechnianie.

Do członków EUMETSAT należą: Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska (jako 23. członek od 2009 roku, m.in. dzięki staraniom Zespołu Parlamentarnego ds. Przestrzeni Kosmicznej działającego w Sejmie RP), Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Do państw współpracujących z EUMETSAT należą: Bułgaria, Estonia, Islandia, Litwa, Serbia.

MKPKiK to międzynarodowa inicjatywa niekomercyjnego zbierania i dostarczania danych satelitarnych dotyczących katastrof i klęsk żywiołowych organizacjom zaangażowanym w pomoc poszkodowanym i ograniczeniu ich skutków. Karta ma na celu zadaniowe, tj. zorganizowane pod konkretne zgłoszone zapotrzebowanie, zbieranie i dostarczanie danych teledetekcyjnych w postaci konkretnych użytecznych produktów (map, wykresów, analiz) wspomagających zarządzanie kryzysowe w przypadku katastrof i klęsk żywiołowych. Dane są wykorzystywane do pomocy poszkodowanym i ograniczaniu skutków kataklizmów. Instytucja Karty nie jest wykorzystywana w pozostałych częściach cyklu zarządzania kryzysowego: restytucji, odbudowie, prewencji, czy przygotowaniach do wystąpienia klęski. Fundament działania Karty stanowią członkowskie agencje kosmiczne, których wkładem są satelity obserwacji Ziemi.

Comments are closed.