Seminarium informatyka i technologie kosmiczne w ochronie środowiska

0

Dnia 01.08.2012 roku, w Warszawie odbędzie się seminarium SYSTEMY INFORMATYCZNE W OCHRONIE ŚRODOWISKA “NARZĘDZIA PRAWNE I INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU ŚRODOWISKIEM NATURALNYM”. Ochrona środowiska to kolejna dziedzina, która czerpie korzyści z technologii satelitarnych. Na szkoleniu będzie można dowiedzieć się między innymi o zastosowaniu teledetekcji w ochronie środowiska. Zapraszamy do udziału w seminarium – dla czytelników serwisu kosmonauta.net oferowana jest specjalna zniżka.

Rosnące znaczenie ochrony środowiska naturalnego przyczyniło się do rozwoju nowoczesnych narzędzi informatycznych, służących poprawie efektywności zarządzania tym obszarem. Prowadzone są działania mające na celu wspieranie rozwoju technologii, służących zarządzaniu jakością powietrza, oraz systemów ochrony przed nadzwyczajnymi zagrożeniami dla środowiska. Ponadto wymogi dotyczące ochrony środowiska powodują, iż konieczne jest posiadanie wiedzy na temat obowiązującego w krajach Unii Europejskiej prawa ochrony środowiska, a także świadomości odpowiedzialności ciążącej za szkody wyrządzone w środowisku. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom podczas organizowanego seminarium zaproszeni do udziału eksperci przedstawią zarówno zagadnienia dotyczące relacji prawa z ochroną środowiska, jak również omówią narzędzia informatyczne służące efektywnemu zarządzaniu środowiskiem naturalnym.

10% RABATOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY*

*Rabat dla czytelników serwisu kosmonauta.net. Wyłącznie na podstawie wypełnionego powyższego formularza zgłoszeniowego. Ilość miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

PROGRAM

– Prawo ochrony środowiska w Unii Europejskiej
dr Zbigniew Bukowski (Kancelaria Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy)

– Polskie regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach i innych wymaganiach prawnych w procesie inwestycyjnym
dr Zbigniew Bukowski (Kancelaria Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy)

– Pozwolenia na korzystanie ze środowiska. Odpowiedzialność i kary za szkody w środowisku
Michał Kuźniak (Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy)

– Czy informacja o środowisku stanowi informację publiczną
Jacek Murzydło (Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu)

– Instrumenty i techniki zarządzania jakością powietrza
dr inż. Marek Bogacki (Akademia Górniczo-Hutnicza)

– Project ISOK – Systemy ochrony przed nadzwyczajnymi zagrożeniami dla środowiska
Marek Janiec (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB)

– Serwisy internetowe Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
Michał Dworak (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska)

– Zastosowanie teledetekcji (zdalne badanie powierzchni ziemi przez samoloty i satelity) w ochronie środowiska
dr Andrzej Kijowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

– Cele i zadania Inspekcji Ochrony środowiska i informacyjnych systemów komputerowych
Wiesław Paluszyński (Polskie Towarzystwo Informatyczne)

Organizator: Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o. ; Więcej Informacji: pr@cpi.com.pl

Comments are closed.