21. seminarium GIS w praktyce – ochrona środowiska

0

Zapraszamy na 21. seminarium cyklu GIS w praktyce, tym razem poświęcone ochronie środowiska.

Kosmonauta.net i Centrum Promocji Informatyki zaprasza na 21. seminarium cyklu “GIS w praktyce” pod tytułem “GIS a ochrona przyrody – monitorowanie i ochrona środowiska”.

Podczas seminarium zaproszeni specjaliści przedstawią takie zagadnienia, jak zastosowanie teledetekcji w ochronie środowiska, wykorzystanie systemów GIS i nawigacji satelitarnej na potrzeby leśnictwa i w zarządzaniu obszarami chronionymi, jak również omówią możliwość wykorzystania baz danych obiektów topograficznych. Spotkanie odbędzie się 12 marca 2013 roku w Warszawie.

Plan seminarium:

  • Ekolog w obliczu nowoczesnych narzędzi telegeoinformatycznych wspomagających badania, monitoring i ochronę środowiska przyrodniczego – dr Mieczysław Kunz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  • Baza danych “Obszary chronione w Polsce”, zasoby danych, ich wykorzystanie w pracach IOŚ PIB oraz w badaniach nad zmianami sieci obszarów chronionych w Polsce – Małgorzata Walczak (Zakład Ochrony Przyrody i Krajobrazu, Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy)
  • Zastosowanie teledetekcji w ochronie środowiska – dr Bogdan Zagajewski (Uniwersytet Warszawski)
  • Wykorzystanie systemów GIS i nawigacji satelitarnej na potrzeby leśnictwa – dr Michał Brach (SGGW)
  • Wykorzystanie GIS w zarządzaniu obszarami chronionymi – dr inż. Marcin Guzik (Tatrzański Park Narodowy)
  • Systemy GIS a ochrona przyrody – Piotr Dobrzyński (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska)
  • Koncepcja i model budowy chmury obliczeniowej w systemach GIS – Łukasz Wojnowski (Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego)
  • Wykorzystanie baz danych obiektów topograficznych – Justyna Bachowska (Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego)
  • Mobilne i rozproszone systemy GIS w ochronie przyrody – dr inż. Tomasz Templin (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

Więcej informacji na stronie organizatora: http://www.e-administracja.org.pl/konferencje/2013/gis/index.php

Czytelnikom serwisu Kosmonauta.net przysługuje 10% zniżka w opłacie wpisowej.

Comments are closed.