Nigeryjskie plany rozwoju sektora kosmicznego

0

Do 2030 roku Nigeria planuje posiadać własną rakietę nośną, satelitę wyprodukowanego w całości w tym kraju oraz rodzimego astronautę. Te ambitne plany zostały zaprezentowane podczas czwartej Konferencji Przywódców Afrykańskich dot. Znaczenia Nauki i Technologii Kosmicznych dla Zrównoważonego Rozwoju, która odbyła się w Kenii w 2011 r.

Nigeria, wraz z RPA, jest wiodącym krajem w Afryce Subsaharyjskiej w dziedzinach związanych z technologiami kosmicznymi. To najludniejsze państwo afrykańskie już od ponad dekady aktywnie rozwija sektor kosmiczny i satelitarny. W 1998 r. powstała tam Narodowa Agencja Badań Kosmicznych i Rozwoju (NASRDA), zajmująca się opracowywaniem strategii kosmicznych, zarządzaniem nigeryjskimi satelitami i podobną działalnością. W 2006 r. powstało przedsiębiorstwo NigComSat Ltd, odpowiedzialne za odbiór sygnałów i dostarczanie usług satelitarnych. Obecnie Nigeria posiada 4 aktywne satelity, w tym jednego telekomunikacyjnego (NigComSat-1R) i trzy naukowe.

Pierwszy nigeryjski satelita – NigComSat, wyprodukowany przez chińską firmę CGWIC, został umieszczony na orbicie w 2007 r. Ze względu na awarię systemu SDA, jaka nastąpiła już w następnym roku, satelita stał się nieaktywny, wobec czego Chiny zgodziły się na konstrukcję i wystrzelenie kolejnego satelity, bez pobierania opłat od rządu nigeryjskiego. Trzy satelity naukowe: Nigeria Sat 1, 2 oraz X, zostały wyprodukowane przez brytyjskie przedsiębiorstwo SSTL, przy czym w konstrukcję drugiego satelity zaangażowała się grupa nigeryjskich inżynierów, wyszkolonych uprzednio w Wielkiej Brytanii. Nigeria Sat X, mikrosatelita o masie ok. 100 kg został także skonstruowany przy znacznym udziale nigeryjskich specjalistów.

Z ramienia Biura ONZ ds. Przestrzeni Kosmicznej (UNOOSA), przy Uniwersytecie Obafem i Awolowo w Ile – Ife założono 9 miesięczne studium podyplomowe kształcące specjalistów afrykańskich w następujących dziedzinach: komunikacja satelitarna, meteorologia satelitarna, teledetekcja/system informacji geograficznej (GIS), Podstawowe Nauki dot. Kosmosu i Badania Atmosfery. Naukę mogą pobierać obywatele anglojęzycznych krajów afrykańskich, ale przeważają słuchacze z Nigerii.

Nigeria jest też jednym z czterech krajów, obok Kenii, RPA i Algierii, zaangażowanych w inicjatywę ARMS – Afrykańskiego Systemu Zarządzania Zasobami Naturalnymi. Sednem ARMS jest konstrukcja konstelacji czterech satelitów naukowych, po jednym z każdego kraju. Projekt ten zrodził się na początku obecnego stulecia, ale wiążące decyzje zapadły w 2007 r.

Nigeria ma ambitne plany rozwoju sektora satelitarnego w najbliższych latach. Podczas czwartej sesji Konferencji Przywódców Afrykańskich dot. Znaczenia Nauki i Technologii Kosmicznych dla Zrównoważonego Rozwoju, która odbyła się w Kenii w 2011 r., przedstawiciele tego kraju zaprezentowali dotychczasowe osiągnięcia Nigerii oraz najważniejsze założenia nigeryjskiej mapy drogowej sektora kosmicznego na lata 2005 – 2030. Obejmują one następujące cele:

  • Do 2015 r. Nigeria planuje mieć swego pierwszego astronautę;
  • Do 2018 r. Nigeria samodzielnie wyprodukuje satelitę, następnie zostanie on umieszczony na orbicie;
  • Do 2025 r. Nigeria będzie posiadać własną wyrzutnię, rakietę nośną i satelitę oraz dokona umieszczenia obiektów na orbicie za pomocą własnej rakiety.

Plany Nigerii brzmią bardzo ambitnie. Już powierzchowna analiza danych makroekonomicznych wykazuje, że kraj jest daleko w tyle za wysoko rozwiniętymi gospodarkami. Pod względem wskaźnika rozwoju społecznego (HDI) znajduje się na 156 pozycji (na 184 klasyfikowanych państw), prawie 34 % populacji żyje za mniej niż 1,25 dolara dziennie, a blisko 40% dorosłych nie potrafi czytać. Nigerię charakteryzuje też stosunkowo duże zróżnicowanie dochodów i wysoki poziom korupcji.

Spotkania Przywódców Afrykańskich dot. Znaczenia Technologii Kosmicznych dla Zrównoważonego Rozwoju to kilkudniowe konferencje podczas których omawiane są wielowymiarowe korzyści rozwoju sektora kosmicznego dla krajów afrykańskich. Konferencje odbywają się co dwa lata w jednym z państw afrykańskich. Dotychczas odbyły się 4 konferencje, kolejno w Nigerii (2005), RPA (2007), Algierii (2009) i Kenii (2011). Następna planowana jest w Ghanie (2013).

Comments are closed.