Spojrzenie na afrykański przemysł kosmiczny

1

W ciągu najbliższych kilku lat afrykański sektor kosmiczny będzie wzrastać w średnim tempie około 7 procent rocznie.

Afryka to z pewnością kontynent, w którym przemysł kosmiczny dopiero powstaje. Kilka państw (RPA, Nigeria, Algieria czy Egipt) już mogą pochwalić się pewnymi osiągnięciami w branży kosmicznej, zaś inne (np Angola, Maroko czy Kenia) w ostatnich latach wykonali pierwsze poważniejsze inwestycje w “kosmos”.

https://www.youtube.com/watch?v=5naqI_h-Sw0
Przelot ISS nad Afryką / Credits – NASA, Space Videos

Najnowsze szacunki łącznej wielkości afrykańskiego przemysłu kosmicznego to około 7 miliardów USD obrotu w 2018 roku. Dla porównania – całkowity światowy przemysł kosmiczny w 2018 roku jest szacowany na 360 miliardów USD obrotu. Oznacza to, że afrykańska branża kosmiczna jest jak na razie niewielką częścią światowego sektora kosmicznego.

W najbliższych latach przewiduje się szybki wzrost afrykańskiego sektora kosmicznego. Przewidywane średnie tempo wzrostu tej branży to około 7 procent rocznie. Wartość 10 miliardów USD obrotu całego sektora powinna zostać osiągnięta w 2023 lub 2024 roku. Można się zatem spodziewać, że w Afryce będą ze sobą konkurować spółki branży kosmicznej z różnych stron świata. Z pewnością już dziś widoczna jest duża obecność europejskich firm, jak również podmiotów z Chin.

Afryka z pewnością będzie dużym rynkiem dla danych obserwacji Ziemi (EO). Na tym kontynencie rozwija się rolnictwo, które często negatywnie wpływa na cenne obszary naturalne (w tym lasy tropikalne), a jednocześnie zauważalna jest wyraźna presja związana z dostępem do wody. Dane EO z pewnością będą ważne w rozwoju rolnictwa na tym kontynencie.

Spojrzenie na deltę Nilu z danych europejskiej konstelacji COPERNICUS / Credits – European Space Agency, ESA

(S-A)

Jeden komentarz