Zmiana orbity sondy Cassini, kolejne skoki napięć

0

Sonda Cassini amerykańskiej agencji kosmicznej NASA, dzięki której prowadzony jest zaawansowany program badań planety Saturn, blisko miesiąc temu rozpoczęła proces zmiany nachylenia swojej orbity, co umożliwi w najbliższej przyszłości ponowne przeprowadzenie badań rejonów biegunowych.

20 maja sonda Cassini przemknęła w odległości 1900 km od malutkiego księżyca Saturna o nazwie Methone, którego średnica wynosi zaledwie 3 km. Był to najbliższy przelot sondy w pobliżu tego księżyca. Podczas wcześniejszego przelotu, 8 czerwca w 2005 roku, odległość od Methone wynosiła 225 tys. km. Również 20 maja kamery sondy Cassini zwrócone zostały na Tethys, będącego znacznie większym księżycem niż Methone. Średnica Tethys wynosi 1062 km.

Dwa dni później, 22 maja, Cassini zbliżył się na odległość 955 km od górnych warstw chmur Tytana, największego księżyca w układzie Saturna. Przelot ten umożliwił przeprowadzenie manewru zmiany nachylenia orbity sondy Cassini o około 16 stopni od płaszczyzny równikowej, z którą zgodne są orbity większości księżyców planety oraz jego pierścienie.

Nachylenie trajektorii sondy będzie w dalszym ciągu zmieniane. Finalnie operatorzy misji chcą osiągnąć w 2013 roku nachylenie 62 stopni względem płaszczyzny równikowej Saturna. Na szczęście możliwe jest tutaj wykorzystanie grawitacji Tytana (silniczki sondy nie pozwoliłyby na taką zmianę). Dzięki przelotom w pobliżu tego księżyca i wykorzystaniu jego przyciągania grawitacyjnego, nachylenie orbity sondy Cassini będzie w przeciągu kilku najbliższych miesięcy sukcesywnie zmieniane. Ostatni raz na tak nachylonej orbicie (74 stopni) sonda znajdowała się w 2008 roku.

Z nowej orbity sondy Cassini możliwe będzie prowadzenie spektakularnych obserwacji pierścieni oraz obszarów biegunowych Saturna. Badania księżyców wznowione zostaną w 2015 roku, kiedy sonda powróci do płaszczyzny równikowej planety.

Sonda Cassini odkryła w 2004 i 2007 roku trzy księżyce Saturna, które nazwane zostały Methone, Pallene i Anthe. Te małe obiekty poruszają się pomiędzy orbitami Mimasa i Enceladusa, tworząc tzw. grupę Alkyonides, wkomponowaną w pierścień E planety. Powierzchnie księżyców pokryte są cząstkami lodu, które wyrzucone zostały z gejzerów bijących z bieguna południowego pobliskiego Enceladusa.

Spektrometr sondy Cassini ponownie wyłączony

Spektrometr plazmowy sondy Cassini (CAPS) wyłączony został między 1 a 2 czerwca po tym jak doszło do niespodziewanych skoków napięć w instrumencie, które przyczyniły się do przerwania bezpiecznika.

Obecnie inżynierowie pracują nad dojściem do przyczyn problemu, który ujawnia się poprzez zachodzące zwarcia w instrumencie. Spektrometr CAPS wyłączony został w czerwcu 2011 roku z podobnych powodów, a uruchomiono go ponownie w marcu 2012 roku. W międzyczasie narodziła się teoria obarczająca winą za te niepożądane skoki napięć tzw. „wąsy cynowe” – małe igłowate struktury rosnące na powierzchni cyny (czasami łącząc dwie ścieżki obwodu drukowanego).

Dotychczas sądzono, że te struktury (wąsy cynowe) nie były w stanie przenieść znaczących prądów, mogących spowodować jakieś zniszczenia. Skoki napięć nie powinny mieć wpływu na działanie całej sondy, ponieważ jej podsystemy zostały zaprojektowane z myślą o możliwości zaistnienia takiego problemu. Przypadek ten wciąż badany jest przez inżynierów.

(NASA)Ten nie poddany procesowi obróbki obraz księżyca Methone podjęty został 20 maja 2012 roku / Credits: NASA/JPL-Caltech/SSINieobrobiony obraz podjęty przez sondę Cassini 20 maja 2012 roku. Kamera sondy w momencie wykonywania naświetlenia znajdowała się 131 290 km od księżyca Tethys / Credits: NASA/JPL/Space Science Institute

Comments are closed.