Euroconsult o budżetach programów narodowych

0

Według firmy Euroconsult w 2011 roku z budżetów krajowych na cele kosmiczne wyasygnowane zostało prawie 70 miliardów USD.

Firma Euroconsult opublikowała kolejny raport roczny dotyczący astronautyki. W dokumencie pod tytułem “Profiles of Government Space Programs: Analysis of 60 Countries and Agencies” Euroconsult zebrał informacje o wydatkach na narodowe programy kosmiczne.

Główną konkluzją raportu jest malejący od 10 lat wzrost wydatków państwowych i osiągnięcie w miarę stabilnego poziomu 70 miliardów USD. W niektórych tylko krajach kryzys spowodował zastrzyk dodatkowych pieniędzy na programy kosmiczne. W państwach europejskich przeszkodą przed dalszym wzrostem mogą być przepisy o kontroli zadłużenia a w USA ustawa Budget Control Act of 2011.

Rozdział środków rządowych na astronautykę w 2011 roku / Credits: Euroconsult, Kosmonauta.netCzęść zmian finansowania astronautyki w skali globalnej wynika z cykliczności nakładów inwestycyjnych, tak jak zastępowania starych systemów nowymi. Nowe systemy generują wiele kosztów w początkowych fazach wdrożenia. Gdy wkraczają w fazę normalnego użytkowania, nakłady na nie znacząco maleją, aż do czasu gdy muszą być zastąpione przez kolejną generację urządzeń. Regiony budujące swoją infrastrukturę kosmiczną, jak Azja, Bliski Wschód czy Afryka, w największym stopniu przyczyniają się do globalnego rozwoju rynku kosmicznego.

Euroconsult przewiduje, że w najbliższych latach wydatki rządowe na kosmos spadną, gdyż wiele rządów zredukuje inwestycje w tym obszarze. Wzrost powinien nastąpić w drugiej połowie dekady, gdy miną skutki globalnego kryzysu finansowego i gdy nastąpi konieczność zastąpienia niektórych systemów cywilnych i wojskowych.

Na cywilne programy kosmiczne przypadło 40 miliardów USD. W krajach najbardziej rozwiniętych wydatki te stabilizują się lub podlegają presji budżetowej. Rosną umiarkowanie w Rosji. Największy wzrost odnotowuje się u nowych liderów kosmicznych – w Chinach i Indiach. Dynamiczne przyrosty rejestruje się także w państwach rozwijających się.

W 2011 roku sektor wojskowy zasiliło około 30 miliardów USD. Do 2015 roku może rejestrować nawet spadki, a jak napisano wcześniej, odbicie może nastąpić w drugiej połowie dekady. Na taki przebieg zmian będzie miało wpływ głównie zamykanie faz budowania nowych systemów amerykańskich sił zbrojnych. W latach 1989-1995 amerykański departament obrony ściął wydatki kosmiczne o 40%.

Na świecie rośnie liczba krajów wydających na technologie kosmiczne kwoty powyżej 10 milionów USD. W 2011 roku były to 53 państwa. Pięć lat wcześniej było ich 42, a w 2001 roku jedynie 26.

Rozwój i inwestowanie w tą dziedzinę techniki i gospodarki stało się w ostatniej dekadzie oczywistością. Dla krajów jest to opłacalna metoda na posiadanie własnych narzędzi stymulujących i przyspieszających rozwój socjoekonomiczny i techniczny. Nie bez znaczenia pozostają także zastosowania w sektorze obronności i bezpieczeństwa.

Liderem w wydatkach na astronautykę pozostają Stany Zjednoczone, zarówno pod względem kwot jak i relacji do PKB. Ich budżet to 61% światowych wydatków na ten cel (43 miliardy z 70 miliardów USD). Jednak rok 2011 był pierwszym rokiem spadku wydatków od połowy lat 90. XX wieku i wskaźnik 61% jest dla USA rekordowo niski.

Osiem rządów wydało na sektor kosmiczny ponad 1 miliard USD: Chiny, Francja, Indie, Japonia, Niemcy, Rosja, Unia Europejska (Komisja Europejska i ESA) i Włochy. W 2006 roku było ich pięć (Chiny, Francja, Japonia, Niemcy, Rosja).

Dziewiętnaście krajów lub agencji narodowych wydało ponad 100 milionów USD. Dwanaście z nich było na podobnej liście sprzed pięciu laty: Argentyna, Australia, Belgia, Brazylia, Hiszpania, Holandia, Iran, Izrael, Kanada, Kazachstan, Korea Południowa, Meksyk, Norwegia, Pakistan, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania, i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Dwadzieścia pięć krajów zainwestowało od 10 mln. do 100 mln. USD. W 2006 takich państw było 20.

Rozdział światowych inwestycji w cywilne i nietajne wojskowe technologie kosmiczne w 2011 roku przedstawiono na wykresie.

(Euroconsult)

Comments are closed.