Ocena potencjału polskiego przemysłu kosmicznego

0

Ministerstwo Gospodarki prosi wszystkie podmioty, osoby i firmy, zainteresowane przestrzenią kosmiczną pod kątem przemysłowym, o wypełnienie i zwrot ankiet.

Departament Rozwoju Gospodarki MG w związku z rozpoczęciem przez Polskę negocjacji o przystąpieniu do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) zainicjował przegląd potencjału naukowo-przemysłowego polskiego sektora kosmicznego.

Celem ewaluacji polskiego sektora kosmicznego jest zebranie informacji umożliwiających określenie obszarów tematycznych o największym znaczeniu dla Polski. Wyniki ankiety stanowić będą istotny materiał ułatwiający wynegocjowanie najbardziej adekwatnych i możliwie najkorzystniejszych warunków uczestnictwa w programach i projektach ESA.

Zawartość ankiet przekazanych do Ministerstwa będzie poufna i wykorzystana przez Ministerstwo i ESA jedynie na potrzeby procesu negocjacji o przystąpienie Polski do Agencji.

Wypełnić należy właściwy kwestionariusz (dla przedsiębiorców lub sektora naukowego) oraz formularz „technical know-how” zgodnie z zamieszczonymi w nich wskazówkami i odesłać w wersji elektronicznej na adres anna.nalecz-kobierzycka@mg.gov.pl w terminie do 16 grudnia. Zwracamy uwagę na nadanie plikom odpowiednich nazw (nazwę podmiotu/osoby wstawić w miejsce ciągu liter X) i przygotowanie dodatkowe prezentacji o potencjale Państwa instytucji i zainteresowaniu udziałem w programach ESA. Zarówno kwestionariusze, jak i prezentacja muszą być przygotowane wyłącznie w języku angielskim.

Pytania o ankiety można kierować do pracowników Ministerstwa Gospodarki: Anny Nałęcz-Kobierzyckiej (anna.nalecz-kobierzycka@mg.gov.pl) lub Krzysztofa Zaręby (krzysztof.zareba@mg.gov.pl).

Pliki do pobrania:

* kwestionariusz dla instytucji naukowo-badawczych

* kwestionariusz dla podmiotów przemysłowych (firm)

* kwestionariusz know-how i specjalizacji

(Ministerstwo Gospodarki)

Comments are closed.