Oficjalne – rozpoczęcie negocjacji z ESA w dniu 28 listopada 2011

0

W dniu 28 listopada 2011 roku (najbliższy poniedziałek), w Paryżu rozpoczną się negocjacje pomiędzy Polską a Europejską Agencją Kosmiczną. Będzie to kolejny ważny krok ku akcesji naszego kraju do struktur ESA.

W czerwcu premier Polski podpisał instrukcję negocjacyjną z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) wraz ze wszystkimi załącznikami, co spotkało się z bardzo pozytywnym oddźwiękiem w polskim środowisku astronautycznym.

Kolejna ważna informacja pojawiła się 22 listopada – ESA nadała 10. krajom status obserwatora Rady tej agencji. Co więcej, Polska mogłaby przystąpić do Konwencji ESA już w marcu 2012 i stać się 20. członkiem ESA. Co ciekawe, wcześniejsze polskie źródła mówiły raczej o roku 2013.

W dniu 23 listopada na konferencji EURISY 2011 w Warszawie na oficjalnie przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki poinformowali, że negocjacje Polski z ESA rozpoczną się 28 listopada, czyli w już najbliższy poniedziałek. Oczywiście, w tej chwili nie wiadomo, jak długo będą trwać negocjacje, jednak jest dość prawdopodobne, że Polska dołączy do ESA już w przyszłym roku.

Warto tu dodać, że niedawno redakcja serwisu Kosmonauta.net otrzymała list od pani poseł Julii Pitery. Pani Piterze zadaliśmy w połowie obecnego roku kilka pytań związanych z akcesją Polski do ESA, w związku z raportem Polska w ESA – opinie środowisk politycznych. Pani Pitera przekazała redakcji odpowiedzi na te pytania, których udzieliła jej minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka.

Minister potwierdziła, że trwają prace nad “Planem działań na rzecz rozwoju technologii kosmicznych i wykorzystywania systemów satelitarnych w Polsce”, niestety nie podając stanu tych prac i planowanego ich końca.

Minister podkreśla znaczenie sektora kosmicznego dla innowacyjności i konkurencyjności gospodarki oraz bezpieczeństwa państwa. Przyznaje też, że Polska działalność w tej dziedzinie prowadzona jest w sposób nieskoordynowany i rozproszony. Minister uważa, że w chwili obecnej najlepszym modelem uporządkowania tej sytuacji będzie “Biuro ds. Przestrzeni Kosmicznej ulokowane w strukturach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wspomagane przez podmioty zajmujące się działalnością kosmiczną w Polsce lub zainteresowane jej rozwojem“. Jednak w dłuższej perspektywie planowane jest powołanie samodzielnej agencji rządowej.

Minister wylicza też potrzeby finansowe do osiągnięcia pełnego członkostwa w ESA. Są to:

  • jednorazowe wykupienie udziałów w ESA: około 6-8 milionów euro,
  • coroczna składka na programy obowiązkowe ESA – proporcjonalna do PKB kraju – około 12-14 mln euro,
  • składka na programy nieobowiązkowe – ustalana indywidualnie przez państwo członkowskie ESA. Zwykle jest to 2-3 razy więcej niż składka obowiązkowa.

Łącznie Polski wkład w ESA mógłby więc wynieść około 36 mln euro. Minister Kudrycka podkreśla jednak, że poziom ten powinien być dostosowany do możliwości zaabsorbowania tych pieniędzy przez polski sektor kosmiczny. W pierwszym roku składka nieobowiązkowa mogłaby wynosić 50% składki obowiązkowej, a potem rosłaby w miarę możliwości i rozwoju krajowego sektora aerokosmicznego.

Comments are closed.