Konferencja: Tendencje Rozwojowe Technik i Technologii Kosmicznych

0

W dniu 21 października 2011 roku odbędzie się Konferencja “Tendencje Rozwojowe Technik i Technologii Kosmicznych” znana poprzednio pod nazwą “Tendencje Rozwojowe Napędów Kosmicznych”. Konferencja będzie siódmą z kolei konferencją na temat technik kosmicznych organizowaną przez Polskie Towarzystwo Astronautyczne, Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, Centrum Badań Kosmicznych, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, Instytut Optoelektronik WAT i i Instytut Lotnictwa.

Konferencja odbędzie się w dniu 21 października 2011, w Centrum Badań Kosmicznych PAN, ul. Bartycka 18a, 00-716 Warszawa.

Tematyka konferencji:
• Prace badawcze w obszarze technik i technologi kosmicznych
• Wykorzystanie technik i technologii kosmicznych
• Trendy rozwoju technik i technologii kosmicznych

Referaty będą wygłaszane w języku polskim i angielskim.

Koszty uczestnictwa w konferencji dla uczestników z Polski wynoszą 50 zł, zaś dla uczestników zagranicznych 50 EUR. Dla uczniów i studentów opłata wynosi 25 zł, a dla członków PTA – 40 zł. W ramach opłaty zapewniamy materiały konferencyjne oraz napoje w przerwach obrad. Dojazd i zakwaterowanie na własny koszt. Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać na konto PTA: Polskie Towarzystwo Astronautyczne, Bank Pekao S.A. O/Warszawa 49 1240 6003 1111 0000 4941 8280 z dopiskiem: Konferencja Technologie Kosmiczne 2011.

NIP PTA (dla uczestników z Polski): 525-10-19-229

Wybrane materiały konferencyjne zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym Polskiego Towarzystwa Astronautycznego „Postępy Astronautyki”.

Pełną informację na temat konferencji można uzyskać pod adresem: Mgr Andrzej Kotarski, Polskie Towarzystwo Astronautyczne, ul. Bartycka 18a, 00-716 Warszawa tel. 22-840-37-66 w.214 lub 0602 316-737, faks: 22-840-31-31, e-mail: andrzej.kotarski@gmail.com oraz na stronie internetowej towarzystwa.

Dziękujemy Panu Andrzejowi Kotarskiemu z PTA za przesłaną informację.

Comments are closed.