Umowa między CBK PAN a Narodowym Uniwersytetem Charkowskim

0

Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk podpisało umowę o współpracy z ukraińskim Narodowym Uniwersytetem Charkowskim imienia W. N. Karazina.

Z inicjatywy Oddziału Badań Kosmicznych Narodowego Uniwersytetu Charkowskiego oraz przy wsparciu Biura Współpracy z Zagranicą, jak również Ukraińsko-Polskiego Akademickiego Centrum Nauki i Kultury, CBK PAN podpisało długoterminową umowę o współpracy z Narodowym Uniwersytetem Charkowskim imienia W.N. Karazina.

Umowa przewiduje rozległą współpracę naukową, w tym prowadzenie wspólnych prac teoretycznych oraz badawczych, wymianę specjalistów, udział w seminariach oraz organizację i udział w konferencjach.

Satelita Koronas-F / Credits: UnknownPodstawą podpisania umowy są pomyślnie przeprowadzone eksperymenty kosmiczne z przyrządami badawczymi: Teleskop Elektronów i Protonów STEP-F,  skonstruowany w Narodowym Uniwersytecie Charkowskim; oraz spektrofotometr rentgenowski SphinX skonstruowany we wrocławskim Zakładzie Fizyki Słońca CBK PAN. Oba te przyrządy wchodziły w skład aparatury naukowej rosyjskiego satelity KORONAS-F, prowadzącego obserwacje w 2009 roku. Wstępne porównanie danych uzyskanych z przyrządów STEP-F i SphinX wykazało szerokie możliwości prowadzenia wspólnych badań dynamiki naładowanych cząsteczek w ziemskiej magnetosferze.

Do druku w prestiżowych wydawnictwach zostały wysłane dwie publikacje, powstałe w wyniku wstępnej wspólnej analizy danych obserwacyjnych oraz obustronnych wizyt kierownika Oddziału Badań Kosmicznych oraz Zakładu Fizyki Słońca, które miały miejsce we Wrocławiu oraz w Charkowie.

Zobacz też:

Źródło: CBK PAN

Comments are closed.