Kolejne 4 oferty w ramach programu Sentinel dostępne dla Polski

0

W ramach 7. Programu Ramowego i programu GMES cztery kolejne zaproszenia do ofertowania są dostępne dla podmiotów z Polski.

ESA ogłosiła cztery przetargi, w których mogą wziąć udział również podmioty z Polski. Jest to możliwe dzięki temu, że środki i działania realizowane są w ramach 7. Programu Ramowego finansowanego przez Komisję Europejską.

Trzy zaproszenia związane są z ładunkiem Sentinel-4, a jeden z satelitą Sentinel-3. Oba należą do programu GMES.

Szczegółowe opisy ofert ITT umieszczone są na portalu EMITS Europejskiej Agencji Kosmicznej:

  • AO80005 – dostawa optyki teleskopu światła widzialnego dla Astrium GmbH, budującego Sentinela-4.
  • AO40157 – dostawa optyki spektrometru UV-VIS dla Astrium GmbH, budującego Sentinela-4.
  • AO40158 – dostawa optyki spektrometru NIR dla Astrium GmbH, budującego Sentinela-4.
  • AO300000 – wdrożenie (zaprojektowanie, stworzenie, przetestowanie i walidacja) naziemnego segmentu przetwarzania danych z głównego ładunku naukowego Sentinela-3. Głównym wykonawcą będzie Vega Space GmbH.

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Redakcja dziękuje p. Piotrowi Świerczyńskiemu za przesłane materiały.

Comments are closed.