List NGO do Premiera w sprawie rozpoczęcia negocjacji Polski z ESA

0

Polskie organizacje pozarządowe związane z astronautyką opublikowały list otwarty do premiera RP Donalda Tuska w sprawie rozpoczęcia negocjacji Polski z ESA.

Krajowe organizacje pozarządowe związane z astronautyką opublikowały dzisiaj list otwarty do premiera Donalda Tuska w sprawie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych do Europejskiej Agencji Kosmicznej, o czym informowaliśmy w połowie czerwca.

Celem listu jest zwrócenie uwagi Premiera oraz osób pełniących wysokie stanowiska w Państwie na konieczność przyjęcia „Planu na rzecz rozwoju technologii kosmicznych…” jako podstawowego dokumentu pozwalającego sformułować stanowisko negocjacyjne Polski z ESA. Ma on opisywać gospodarcze korzyści dla Polski związane z udziałem w europejskim programie kosmicznym, sposoby stymulowania rozwoju sektora kosmicznego w Polsce, zwiększania świadomości społecznej i maksymalizacji zwrotu inwestycji w sektor kosmiczny. Prace nad Planem trwają ponad rok, a nadchodzące wybory nie wróżą jego szybkiego przyjęcia, podobnie jak obrania szybkiej ścieżki wstąpienia do ESA.

Poza Premierem list otrzyma również Prezydent RP, Minister Nauki, Minister Gospodarki oraz Przewodniczący Zespołu Parlamentarnego ds. Przestrzeni Kosmicznej.

Inicjatorem listu jest koordynator konsultacji społecznych Planu Działań na Rzecz Rozwoju Technologii Kosmicznych i Wykorzystania Technik Satelitarnych, a sygnatariuszami są:

1. Copernicus Project,
2. Mars Society Polska,
3. Podkarpackie Amatorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Astronautyczne,
4. Polska Fundacja Areografii,
5. Polskie Towarzystwo Astronautyczne,
6. Polskie Towarzystwo Rakietowe,
7. portal Astronomia.pl,
8. portal Kosmonauta.net,
9. Space Generation Advisory Council,
10. Studenckie Koło Astronautyczne Politechniki Warszawskiej.

Treść listu do pobrania jako dokument PDF.

Zobacz też:

Comments are closed.