Pierwsze komentarze po rozpoczęciu przez Polskę negocjacji w sprawie przystąpienia do ESA

0

Po wczorajszej informacji o podpisaniu przez premiera Donalda Tuska instrukcji negocjacyjnej, dotyczącej przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) pojawiły się już pierwsze komentarze naukowców i inżynierów zaangażowanych w rozwój astronautyki oraz technologii kosmicznych i satelitarnych w Polsce.

“W Polskim Towarzystwie Astronautycznym zdajemy sobie sprawę, że o strategicznej, perspektywicznej pozycji państwa będzie decydować dostęp i zdolność do współtworzenia oraz wykorzystania technologii kosmicznych i satelitarnych. W związku z tym z wielką satysfakcją i równie wielkimi oczekiwaniami przyjmuję decyzję Polski o podjęciu negocjacji o przystąpieniu do ESA” – napisał w oświadczeniu przesłanym redakcji portalu Astronomia.pl płk dr inż. Maciej Mroczkowski, prezes PTA.

“Popieramy także inicjatywy Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, które mówią o przyszłym utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej” – dodał Mroczkowski.

Prezes PTA zwrócił również uwagę na współpracę PTA, Wojskowej Akademii Technicznej, Centrum Badań Kosmicznych PAN i Politechniki Warszawskiej w procesie przygotowania i rozpoczęcia nowych projektów edukacyjnych na poziomie akademickim na kierunku lotnictwo i kosmonautyka. “Intensyfikacja działań w zakresie edukacji i powołanie nowej dyscypliny – inżynierii satelitarnej i kosmicznej – jest nieodzownym warunkiem uzyskania korzyści z prowadzenia przyszłej współpracy w ESA” – napisał Mroczkowski.

W komentarzu zostały także przypomniane konsultacje społeczne programu Ministerstwa Gospodarki, dotyczącego rozwoju systemów satelitarnych i technologii kosmicznych w Polsce. Obok PTA wzięło w nich udział wiele organizacji pozarządowych i innych instytucji – Copernicus Project, Mars Society Polska, Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID, Podkarpackie Amatorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Astronautyczne, serwis Kosmonauta.net, Polskie Towarzystwo Rakietowe, Studenckie Koło Astronautyczne i portal Astronomia.pl.

W liście skierowanym wczoraj do uczestników konsultacji ich koordynator, Mateusz Wolski z Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów (PIAP), napisał: “Chciałbym zwrócić uwagę, że rozpoczęcie negocjacji nie byłoby możliwe bez ogromnego zaangażowania środowiska przemysłowego, naukowego oraz administracji publicznej. Istotną rolę odegrały również organizacje pozarządowe, dzięki którym temat kosmosu i technologii satelitarnych był stale obecny w mediach i dyskusjach ze stroną rządową. Dzisiejszy dzień jest godzien szczególnego zapamiętania. Dzięki konsensusowi wśród wszystkich partii politycznych oraz zaangażowaniu wielu różnych środowisk udało się otworzyć Polsce drogę do pełnego członkostwa w klubie najbardziej rozwiniętych państw Europy, jakim jest ESA.”

Zajęcie stanowiska w sprawie rozpoczęcia negocjacji z ESA zapowiedział również Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, który w najbliższy czwartek będzie miał pierwsze posiedzenie w nowej kadencji.

Redakcja serwisu Kosmonauta.net serdecznie dziękuje panu Janowi Pomiernemu z serwisu Astronomia.pl za przesłany tekst.

Comments are closed.