Kandydaci do misji klasy Discovery w 2016 roku

0

5 maja NASA ogłosiła listę kandydatów do misji klasy Discovery. Trzech kandydatów będzie się ubiegać o wybranie do realizacji do misji w 2016 roku. Ponadto, NASA wybrała koncepcje trzech innych misji tej klasy do dalszych studiów w celu potencjalnego wyboru w dalszej przyszłości.

Discovery to jedna z kilku klas misji bezzałogowych NASA. Koszt całkowity programu tej klasy nie może przekroczyć 500 mln dolarów. Jest to niższy koszt w porównaniu z większymi klasami New Frontiers i Flagship. Ponadto, misje klasy Discovery cechują się stosunkowo niską złożonością, co oznacza krótszy czas budowy i testów.

5 maja NASA ogłosiła listę kandydatów do misji klasy Discovery, której start jest przewidziany na 2016 rok. Kandydaci są następujący:

  • Geophysical Monitoring Station (GEMS), którego zadaniem będzie badanie struktury wewnętrznej Marsa. GEMS miałby się składać z lądownika, będącego modyfikacją sondy Phoenix, który pomiędzy majem a listopadem 2008 roku badał obszar arktyczny Marsa.
  • Titan Mare Explorer (TIME), którego głównym zadaniem byłoby lądowanie na jednym z węglowodorowych mórz na Tytanie.
  • Comet Hopper, którego zadaniem byłoby lądowanie na powierzchni komety, a następnie “przeskakiwanie” na nowe miejsca na tym obiekcie.

Wszystkie misje wydają się być bardzo ambitne – w szczególności TIME. Ponadto, TIME musiałby korzystać z radioizopowego źródła energii (być może w technologii ASRG). Z drugiej strony ograniczony maksymalny koszt misji oznacza również mniejszą ilość instrumentów naukowych, jakie zostałyby umieszczone na sondzie. Z tego powodu inni wybrani kandydaci mogą oferować większą ilość danych zebranych w trakcie misji.

NASA wyłoniła także trzy koncepcje misji, które mogą być zrealizowane w dalszej przyszłości – wraz z rozwojem odpowiednich technologii. Zaproponowane koncepcje to:

  • Primitive Material Explorer (PriME), której celem byłoby wykonanie bardzo precyzyjnych pomiarów składu chemicznego komety za pomocą spektrometru masowego.
  • Whipple, którego celem byłoby skatalogowanie obiektów w zewnętrznym Układzie Słonecznym.
  • NEOCam, czyli teleskop poszukujący i badający planetoidy bliskie Ziemi.

Trzy powyższe projekty wymagają rozwoju technologicznego, który byłby częścią projektu. Potencjalna data startu którejś z tych koncepcji nie została podana, lecz można przypuszczać, że byłby to najwcześniej 2018 lub 2020 rok.

(NASA)

Comments are closed.