Reaktywacja ośrodka testowego

0

Inżynierowie z ośrodka NASA Marshall Space Flight Center w Huntsville (Alabama, USA) rozpoczęli pierwszą fazę testów zintegrowanych systemów nowego zrobotyzowanego prototypu lądownika. Testy te przeprowadzane będą w ośrodku rozwoju napędów Redstone Test Center w Redstone Arsenal należącym do Armii Stanów Zjednoczonych. Celem będzie wsparcie projektowania nowej generacji małych, inteligentnych i wszechstronnych lądowników, zdolnych do przeprowadzenia badań naukowych i działań eksploracyjnych na powierzchni Księżyca lub asteroid bliskich Ziemi – NEO (Near Earth Object).

Pierwsza faza testów pozwoli inżynierom na pełne sprawdzenie prototypu lądownika przed rozpoczęciem bardziej zaawansowanych prób – zrzutów swobodnych. Na początku zespół zabezpieczy prototyp, przytwierdzając go do podłoża, a następnie przeprowadzone zostanie próbne odpalenie silników. Celem będzie weryfikacja reakcji systemu napędowego na algorytmy kontroli położenia, działanie systemów orientacji i nawigacji oraz oprogramowania lotnego przed przeprowadzeniem pełnego, autonomicznego testu.

Prowadzenie testów lądowników w ośrodku Redstone Test Center jest przykładem dobrej współpracy pomiędzy różnymi podmiotami: na miejscu od kilku tygodni wspólnie pracują inżynierowie oraz technicy z NASA, Armii USA i firmy Teledyne Brown Engineering. Redstone Test Center został przebudowany z historycznego ośrodka, wykorzystywanego w przeszłości jako baza testowa pocisków rakietowych. Teraz z tego miejsca korzystać będzie NASA, przeprowadzając testy lądowników. Dzięki takiemu rozwiązaniu zostaną zaoszczędzone niemałe środki pieniężne oraz czasowe.

Wcześniej w przeciągu 17 miesięcy lądownik został pomyślnie zaprojektowany, zbudowany i wstępnie rozpoczęto jego testowanie. Zadaniami tymi zajmowały się wspólnie zespoły z ośrodka NASA Marshall Space Flight Center, laboratorium APL (John Hopkins Applied Physics Laboratory) z Laurel oraz Centrum Nauki i Innowacji Von Brauna (Von Braun Center for Science and Innovation) z Huntsville. Teraz testy będą kontynuowane w “nowym” ośrodku Redstone Test Center.

Program testowy obejmuje trzy fazy, które zwieńczone zostaną przez zaplanowany na lato 2011 lot swobodny prototypu lądownika przez około 60 sekund. Prototyp stanowi doskonałą platformę, na podstawie której można zaprojektować i przetestować nowe algorytmy, sensory, awionikę, oprogramowanie, elementy mechaniczne jak podpory lądownika oraz inne zintegrowane systemy wspomagające automatyczne lądowanie na różnych ciałach w warunkach braku atmosfery, a więc w środowiskach gdzie niemożliwe jest zastosowanie spadochronów bądź hamowania atmosferycznego (aero-braking). Program rozwoju tej technologii poprawi zdolności NASA w przeprowadzaniu misji naukowych i eksploracyjnych na obiekty w Układzie Słonecznym, które nie posiadają atmosfery.

Rozwój oraz proces integracyjny prototypu lądownika jest kooperacyjnym projektem trzech głównych instytucji: grupy Robotic Lunar Lander Development Project z Marshall Center, laboratorium APL oraz Centrum Nauki i Innowacji Von Brauna. Ponadto w projekcie uczestniczą: Science Applications International Corporation, Dynetics Corporation, Teledyne Brown Engineering Inc. oraz Millennium Engineering and Integration Company, wszystkie mieszczące się w Huntsville.

Partnerem projektu jest centrum testowe Test and Evaluation Command Armii Stanów Zjednoczonych, zlokalizowane w Redstrone Arsenal. Redstone Test Center jest jednym z sześciu ośrodków, nad którymi pieczę sprawuje Test and Evaluation Command Armii, a które stanowiło główny ośrodek testowy systemów obronnych od lat 50-tych ubiegłego wieku.

(NASA)

Comments are closed.