NASA rezygnuje z prac nad zmiennoogniskowymi kamerami dla MSL’a

0

W piątek NASA oficjalnie poinformowała o przerwaniu prac nad zmiennoogniskowymi wersjami kamer Mastcam dla łazika Mars Science Laboratory (MSL). Decyzja została podyktowana brakiem wystarczającego czasu na wykonanie dodatkowych testów i końcową integrację z pojazdem.

Według pierwotnych planów to właśnie dwie zmiennoogniskowe kamery Mastcam miały stanowić wyposażenie łazika “Curiosity”, jednak w roku 2007 wydatki na przygotowanie misji MSL zaczęły przekraczać wcześniej określony budżet, zagrażając tym samym innym planowanym misjom NASA. Szukając oszczędności, podjęto decyzję o przerwaniu prac nad tymi kamerami i w konsekwencji zastąpieniu ich konstrukcyjnie prostszymi wersjami stałoogniskowymi. Obie wersje kamer były budowane przez Malin Space Science Systems (MSSS), firmę, która od lat 90-tych specjalizuje się m.in. w budowie kamer i instrumentów dla sond kosmicznych.

To właśnie MSSS jest twórcą takich instrumentów jak Context Camera (CTX) dla sondy Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) czy też Narrow Angle Camera (NAC) dla misji Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO).

Kłopoty finansowe i techniczne, które pojawiły się podczas przygotowywania misji MSL spowodowały, że w grudniu 2008 r. podjęto decyzję o przesunięciu startu o dwa lata. W tym czasie nadal przygotowywano dwie stałoogniskowe wersje kamer Mastcam o ogniskowych 34 i 100mm. Ostatecznie obie kamery zostały dostarczone do JPL w marcu 2010 r., a wkrótce zainstalowane na łaziku “Curiosity”. W tym też czasie pojawiły się informacje o wznowieniu prac nad zmiennoogniskowymi wersjami kamer Mastcam. Niemałą rolę w podjęciu tej decyzji odegrał reżyser filmowy James Cameron, który znajduje się w ekipie naukowej odpowiedzialnej za kamery MSL’a. Z całą pewnością odpowiednie wykorzystanie tych kamer do produkcji trójwymiarowych filmów wysokiej rozdzielczości w technologii 3D mogło mieć duże znaczenie popularyzujące badania Marsa.

Według planów prace nad nowymi kamerami miały zostać zakończone w grudniu 2010 r. tak, aby po zainstalowaniu na łaziku, całość mogła uczestniczyć w testach środowiskowych, w tym dwutygodniowej symulacji pobytu na powierzchni Marsa. Pomimo bardziej skomplikowanej konstrukcji niż wersje stałoogniskowe, nowe kamery musiały spełniać takie same kryteria co do jakości uzyskiwanych obrazów, nie dziwi więc fakt, że podczas prac nad tymi kamerami natrafiono na szereg problemów technicznych. Pomimo przeszkód zbudowano trzy egzemplarze: dwie wersje przeznaczone do zamontowania na łaziku “Curiosity” oraz jedną przeznaczoną do testów tzw. “Life Test Unit”. Niestety pierwsze próby wykazały, że jakość obrazu w górnych granicach ogniskowej jest gorsza niż obraz uzyskiwany przez kamerę Mastcam-100, a w tym momencie czas niezbędny na dokonanie odpowiednich poprawek i wykonanie dodatkowych testów uległ wyczerpaniu. W konsekwencji podjęto decyzję o zaprzestaniu prac nad tymi kamerami w ramach misji MSL.

Mimo iż perspektywa braku zmiennoogniskowych kamer trochę rozczarowuje, należy podkreślić, że obecnie zainstalowane kamery Mastcam-34 i Mastcam-100 spełnią wszystkie powierzone im cele naukowe, z pewnością też Malin Space Science Systems będzie kontynuował rozwój kamer zmiennoogniskowych, co w dalszej perspektywie może skutkować zainstalowaniem podobnych instrumentów na pokładzie przyszłych misji.

Źródło: NASA/JPL/MSSS

Grupa inżynierów oraz James Cameron obserwują działanie modelu inżynieryjnego masztu z kamerami łazika MSL (NASA/JPL)

Kompozycja zdjęć wykonanych przez zmiennogniskową kamerę Mastcam przygotowywaną przez Malin Space Science Systems (MSSS)

Comments are closed.