Raport KBKiS dla COSPAR za lata 2009-2010

0

Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk przedstawił raport z polskich badań kosmicznych w latach 2009-2010 dla międzynarodowego komitetu badań przestrzeni kosmicznej COSPAR, do którego Polska należy od 1960 roku.

Dokument w języku angielskim opisuje dwa ostatnie lata działalności naukowo-badawczej Polski w dziedzinie badań kosmicznych.

Poniżej przedstawiamy skrót zawartości dokumentu i polskich osiągnięć:

 • Fizyka kosmosu:
  • Udział w misji INTEGRAL – interpretacja danych obserwacyjnych – Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika i Centrum Badań Kosmicznych PAN (CBK PAN)
  • Udział w misji Herschel – prace nad przyrządem HIFI i jego oprogramowaniem – CBK PAN
  • Przygotowania do misji BRITE, w tym budowy dwóch polskich satelitów BRITE-PL
 • Heliofizyka:
  • Udział w misji Koronas-F – interpretacja danych z przyrządu RESIK pracującego w latach 2001-2003
  • Udział w misji Koronas-Foton wysłanej 30 stycznia 2009 – projekt i budowa spektrofotometru rentgenowskiego SphinX
  • Wznowienie obliczeń hydrodynamicznych symulacji plazmy flar słonecznych – CBK PAN Wrocław
  • Interpretacja danych z zakresu ultrafioletu z satelity TRACE
 • Badania heliosfery:
  • Badania siły i kierunku międzygwiezdnego pola magnetycznego w oparciu o dane z sondy Voyager i modelu MHD
  • Badania hipotezy nanocząstek pyłu w wietrze słonecznym – obserwacje STEREO
  • Interpretacja danych z przyrządu HSTOF sondy SOHO
  • Przygotowania do startu satelity IBEX i interpretacja pierwszych danych – naukowcy z CBK PAN byli współautorami 3 z 5 pierwszych prac opartych o dane z IBEX, opublikowanych w Science
 • Badania magnetosfery i jonosfery:
  • Kontynuacja badań zorzowego promieniowania kilometrowego (auroral kilometric radiation, AKR) na podstawie obserwacji satelitów Cluster i Demeter
  • Opracowywanie przyrządów dla wielu misji jonosferycznych i magnetosferycznych: dla francuskiej misji TARANIS (konwerter DC-DC do zasilania ładunku naukowego satelity, CBK PAN), dla rosyjskich satelitów RELEC, Resonance, RadioAstron, Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (eksperyment ASIM [ESA] i eksperyment radiowy RAF rosyjskiego modułu “Obstanowka”), dla misji Cross-Scale (ESA), dla misji Laplace (ESA), SOTERIA, ULISSE
 • Nauki planetarne:
  • Kontynuacja pracy polskich instrumentów na sondach Mars Express, Venus Express i Rosetta
  • Opracowanie penetratora CHOMIK dla misji Fobos-Grunt i podobnego urządzenia do badań księżycowych (KRET)
 • Geodezja satelitarna (między innymi):
  • pomiary w ramach programu International GNSS Service
  • budowa polskiej sieci geodezyjnej ASG-EUPOS
  • modelowania jonosfery i troposfery
  • zastosowania GNSS
  • prace przy budowie systemu GALILEO (stacja Galileo Experimental Sensor Station przy CBK PAN, usługi podawania sygnału czasu z laboratorium czasu i częstotliwości w Borówcu)
  • zastosowania systemu GLONASS w badaniach geodezyjnych
 • Teledetekcja (między innymi):
  • działalność Wydziału Geoinformatyki i Teledetekcji UW w European Association of Remote Sensing Laboratories
  • udział Wydziału Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii w unijnym programie Geoland-2, CEUBIOM, wodnej dyrektywie ramowej (w ramach PECS), w analizie danych agrarnych z satelity TerraSAR-x (w ramach PECS), w analizie danych z satelity ENVISAT, walidacji danych z satelity SMOS (w ramach PECS)
  • Przystąpienie Polski do EUMETSAT-u, z pośrednictwem IMGW
 • Astronautyka i technologie kosmiczne (prócz misji wymienionych wcześniej):
  • Współpraca przy budowie instrumentu SIR-2 dla sondy Chandrayaan-1
  • Opracowanie konwertera DC-DC, anten i urządzeń rozkładających dla meksykańsko-rosyjskiego satelity UNAMSATMAI
  • Współpraca przy konstruowaniu instrumentu MPO-MERTIS dla misji BepiColombo (w ramach PECS), CBK PAN
  • Prace nad satelitą PW-Sat, Politechnika Warszawska
  • Udział w projektach ESMO i ESEO
  • Wysłanie instrumentu SCOPE 2.0 w misji balonowej BEXUS
  • Utworzenie dwóch nowych jednostek w ramach CBK PAN: laboratorium mechatroniki i robotyki, oraz laboratorium kosmicznych zastosowań obwodów FPGA
  • Otworzenie przez Instytut Lotnictwa Nowego Centrum Technologicznego do badań aeronautycznych i kosmicznych
  • Podpisanie przez Instytut Lotnictwa i CBK PAN listu intencyjnego w sprawie utworzenia Centrum Badań Technologii Kosmicznych, w ramach przygotowań do wstąpienia do ESA
  • Wykorzystanie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym do stworzenia spółki Astri Polska przez CBK PAN i EADS Astrium

Pełny dokument do pobrania na stronach Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN.

  Comments are closed.