Zakończono wstępne badania ED&R z wykorzystaniem profilu Atlasa 5

0

Szesnastego sierpnia, komercyjne centrum treningowe NASTAR zakończyło wstępną fazę badań komercyjnych lotów kosmicznych oraz rozwoju systemów wykrywających i reagujących na awarie (ED&R) z wykorzystaniem profilu lotu rakiety Atlas 5. Analizy zostały przeprowadzone w ramach kontraktu podpisanego z SAS (Special Aerospace Service).

Dzięki specjalistycznemu symulatorowi STS-400 (Space Training Simulator), SAS było w stanie przeprowadzić precyzyjne symulacje akceleracji w trakcie wznoszenia, charakterystyczne dla rakiety Atlas 5 w konfiguracji 402 – przeznaczonej do lotów na niskie orbity okołoziemskie i wykorzystującej górny stopień DEC, czyli wyposażony w dwa silniki Centaur. W ramach testów wykonano odpowiednik standardowych lotów z trzyosobową załogą, co pozwoliło na określenie czasów reakcji astronautów. Przed rozpoczęciem testów personel został poddany szczegółowym badaniom medycznym, choć w trakcie trwania samych symulacji ich czynności życiowe były także monitorowane.

Zebrane dane pomogą w opracowaniu systemu EDS (Emergency Detection System), rozwijanego przez United Launch Alliance i korzystającego z funduszy należącego do NASA programu CCDev (Commercial Crew Development). System EDS jest kluczowym elementem procesu tzw. ‘man-ratingu’ rakiet nośnych Atlas 5 oraz Delta IV, które potencjalnie mogą stać się rakietami nośnymi dla kilku przyszłych komercyjnych systemów orbitalnego transportu załogowego – na przykład Atlas 5 dla załogowego miniwahadłowca firmy SNC/SpaceDev – Dream Chaser. Zadaniem systemu EDS jest monitoring parametrów rakiety oraz przekazywanie załodze ostrzeżeń i procedur w przypadku zarejestrowania awarii lub anomalnego zachowania podsystemów systemu nośnego.

Centrum NASTAR do tej pory poddało treningowi ponad 200 osób personelu, który pracować będzie przy przyszłych komercyjnych lotach kosmicznych. Te programy treningowe uzyskały już akceptację Federalnej Administracji Lotnictwa (Federal Aviation Administration – FAA).

Jedną z osób uczestniczących w symulacjach mających na celu opracowanie systemu EDS był Jeff Ashby, który odbył trzykrotny lot kosmiczny na pokładzie promu kosmicznego – dwukrotnie jako pilot i raz jako dowódca misji.

(NASTAR)

Comments are closed.