Indie gospodarzem 39. Zgromadzenia Naukowego COSPAR

0

Indyjska Organizacja Badań Kosmicznych została wyznaczona na organizatora 39. Zgromadzenia Naukowego Komitetu do Spraw Badań Przestrzeni Kosmicznej (COSPAR). Między 14 a 22 lipca 2012 roku w Mysore zbierze się około 3000 naukowców z 50 krajów świata.

COSPAR powstało w 1958 roku z inicjatywy Międzynarodowej Rady Unii Naukowych, rok po wystrzeleniu pierwszego sztucznego satelity Ziemi, Sputnika 1. COSPAR to czysto naukowa organizacja mająca koordynować badania przestrzeni kosmicznej w skali międzynarodowej, z naciskiem na wymianę wyników badań, informacji i opinii. Stanowi również otwarte dla wszystkich naukowców forum dyskusji problemów związanych z badaniami kosmosu.

Jedną z dróg realizacji tych celów jest zwoływane co 2 lata zgromadzenie naukowe. W jego trakcie naukowcy przedstawiają wyniki swoich prac w postaci sesji plakatowych oraz wykładów. Pierwsze takie sympozjum odbyło się w 1960 roku we francuskiej Nicei. W tym samym roku przystąpiła do niego Polska.

39. zgromadzenie odbędzie się w Kampusie Infosys, w Global Education Centre, koło Mysore. ISRO gościło już wcześniej konferencję COSPAR w 1979 roku. Przewodniczącym komitetu programowego spotkania został wybrany profesor U. R. Rao.

38. zgromadzenie miało miejsce od 18 do 25 lipca 2010 w Bremie (Niemcy). Czterdzieste zgromadzenie naukowe odbędzie się w 2014 roku w Moskwie.

Źródła: NetIndian News Network, COSPAR

Treść tego artykułu udostępniona na licencji CC-BY-SA 3.0. Licencjonowanie materiałów zdjęciowych w ich opisie.

Comments are closed.