Reaktywacja Sungrazing Comets!

0

26 maja b.r. Karl Battams, z Wojskowego Instytutu Badawczego w Waszyngtonie, oficjalnie poinformował o reaktywacji projektu Sungrazing Comets. Na jego cele otrzymano fundusze na okres VI.2010-VI.2011, pozwalające na kontynuację badań małych komet odkrywanych za pośrednictwem sond kosmicznych SOHO i STEREO.

W grudniu 2009 miały miejsce cięcia funduszy w NASA przeznaczonych m.in. na realizację badań prowadzonych za pomocą sondy SOHO. To było przyczyną zawieszenia głównych działań projektu Sungrazing Comets (astrometria, wyznaczanie orbit, badania cech fizycznych obiektów). Zdjęcia z sond kosmicznych nadal były jednak dostępne. Za zgodą koordynatora projektu, Michał Kusiak -polski łowca komet SOHO, przejął część obowiązków koordynatora, prowadząc archiwizowanie informacji o potencjalnych odkryciach komet i nadając im prowizoryczne oznaczenia. Pomogło to utrzymać zainteresowanie poszukiwaniami komet ze strony uczestników, co w rezultacie dało detekcję blisko 130 komet oczekujących na wykonanie astrometrii i obliczenia orbit.

Blisko 15 lat misji sondy SOHO przyniosło wiele interesujących rezultatów naukowych bazujących na odkryciach małych komet. Przez ten czas zanotowano odkrycie 1864 komet, odkrycie 3 nowych grup komet (Meyera, Krachta i Marsdena), a na ich podstawie opublikowano szereg prac naukowych dotyczących cech fizycznych obserwowanych obiektów oraz mechanizmów rozpadu dużych komet, odpowiedzialnych za powstanie wspomnianych grup.

Sungrazing Comets to jeden z projektów w którym uczestniczą amatorzy, dający szerokie perspektywy i szanse na odkrycia nowej komety. Jego dobre zorganizowanie, dostępność do danych i lata pracy nad archiwizacją odkryć ciągle wzbudzają zainteresowanie i przyciągają nowych uczestników. Obecnie w projekcie zapisanych jest około 120 osób z całego świata. Wśród nich jest 5 polskich odkrywców komet (Eryk Banach, Marek Kałużny, Arkadiusz Kubczak, Michał Kusiak i Rafał Reszelewski).

Autor artykułu serdecznie dziękuje Michałowi Kusiakowi za informacje.

Comments are closed.