Mars Express: Obserwacje Kasei Valles i Sacra Fossae

0

Opublikowano obraz chaotycznego terenu pomiędzy Kasei Valles i Sacra Fossae, uzyskany przez europejski orbiter Marsa – sondę Mars Express. Współrzędne centrum obrazu to 12N, 285E. Rozdzielczość wynosi 21 metrów na piksel. Przedstawiony fragment terenu ma wymiary 225 x 95 km.

Górna część obrazu pokazuje wschodni skraj Kasei Valles i zachodni brzeg Lunae Planitia wraz z przylegającą Sacra Fossae. Kasei Valles jest jednym z największych kanałów na Marsie – ma długość około 3000 km i rozciąga się od Chryse Planitia na północy do Echus Chasma na południu. Sacra Fossae jest systemem uskoków rozciągającym się na przestrzeni ponad 1000 km. Ma głębokość kilkuset metrów i oddziela Kasei Valles od Lunae Planitia od południa i wschodu. Nazwa pochodzi od wyspy Isola Sacra położonej u ujścia Tybru.

Na zdjęciu widać stary, 35-kilometrowy krater położony w północnej części pokazanego obszaru. Jego południowo-zachodni brzeg jest silnie zerodowany –  erozja ta została wywołana głównie przez wodę, której źródło znajdowało się w obrębie Echus Chasma, w odległości około 850 kilometrów na południowy wschód.

Dno krateru i południowo-wschodnia część terenu na zdjęciu są wyraźnie płaskie z powodu osadów i potoków lawowych pochodzących z regionu Tharsis. Dolna część zdjęcia wyraźnie pokazuje granicę pomiędzy silnie skraterowanymi równinami, a strefą zawierającą kilka systemów spękań. Wiele z nich wzdłuż tej granicy jest równoległa do brzegu Lunae Planitia. Kilka innych stref spękań widać też w zachodniej części zdjęcia.

W obrębie omawianego obszaru wystąpiła działalność tektoniczna oraz proces ‘subrozji’ polegający na rozkładzie i usuwaniu podpowierzchniowych skał przez wodę. Na skutek tego procesu powierzchniowe warstwy zapadały się, co utworzyło chaotycznie ukształtowany teren.

Źródło: German Aerospace Center

Comments are closed.