WISE: pierwsze dwa odkrycia

0

Kilka dni temu pisaliśmy o tysiącach potencjalnych planetoid, które nowy teleskop orbitalny WISE może odkryć. Na pierwsze odkrycia nie trzeba było długo czekać. WISE odkrył 2 obiekty NEO.

Pierwszy z obiektów, nazwany 2010 AB78, został odkryty już 12 stycznia, a następnie potwierdzony przez naziemne obserwatoria. Jest to mała planetoida NEO o wielkości rzędu 1 kilometra. W momencie odkrycia obiekt ten znajdował się 158 milionów kilometrów od Ziemi.

Dwa dni później, 14 stycznia, zaobserwowano obiekt, któremu nadano tymczasową nazwę W006nnn. Obiekt obserwowano w kilku następnych dniach. Jasność tej planetoidy to zaledwie 22,2 magnitudo, co może znacząco utrudniać obserwacje przez inne obserwatoria.

Źródła informacji:
http://www.jpl.nasa.gov/wise/newsfeatures.cfm?release=2459

http://tech.groups.yahoo.com/group/mpml/message/22894

http://www.cfa.harvard.edu/mpec/K10/K10B33.html

oraz polskojęzyczne forum A4U.

Szczegółowe informacje na temat sondy WISE można znaleźć w tym artykule

Comments are closed.