Zakwit sinic na Bałtyku

0

Podobnie jak w poprzednich latach, w okresie letnim obserwujemy intensywny zakwit sinic na Morzu Bałtyckim.

W ostatnich latach praktycznie w każdym sezonie letnim obserwujemy intensywny zakwit sinic na wodach Bałtyku. Satelitarne mapy rozkwitu sinic są istotne, ponieważ dostarczają informacji o zasięgu niebezpiecznych stref. Jednakże nie można skupić się wyłącznie na nich, ponieważ równie ważne są jakościowe badania terenowe, które pozwalają określić natężenie rozkwitu oraz gatunki cyjanobakterii tworzące przypowierzchniowe maty.

Obserwacje satelitarne są przydatne dla monitoringu rozwoju sinic na Bałtyku. Przykładem może być dobrze udokumentowany zakwit z 2019 roku.

W 2020 roku sytuacja jest podobna. Zakwit sinic obserwowany jest m.in. na południe od wyspy Gotlandia.

Wycinek Morza Bałtyckiego - zakwit sinic pomiędzy 11 a 18 sierpnia 2020 / Credits - Copernicus, UE, Sentinel Hub
Wycinek Morza Bałtyckiego – zakwit sinic pomiędzy 11 a 18 sierpnia 2020 / Credits – Copernicus, UE, Sentinel Hub

Maty na zdjęciach to przede wszystkim gatunek Nodularia, który jest toksyczny dla ludzi i może powodować uszkodzenia wątroby. Dlatego też obserwacje ruchu mat oraz ich potencjalne zbliżanie się do wybrzeży jest ważne w przypadku małego i bardzo specyficznego morza jakim jest Bałtyk.

(S-H)

Comments are closed.