Wyrusz na ratunek wodzie!

0

Earth Rescue Challenge – Water Edition już wystartował!

Konkurs Earth Rescue Challenge – Water Edition dla uczniów szkół ponadpodstawowych to wyjątkowa szansa dla młodych pasjonatów nauki na zaangażowanie się w praktyczne działania na rzecz ochrony środowiska.

W kontekście zbliżającego się Światowego Dnia Wody (22 marca) warto podkreślić jego znaczenie dla edukacji młodego pokolenia w kwestii ochrony wód. Inicjatywa konkursu ma na celu wykorzystanie danych satelitarnych w odpowiedzialnym i zrównoważonym zarządzaniu zasobami wodnymi, dając nastolatkom realną możliwość wpływu na dbanie o planetę.

Powód i cel konkursu:

Coraz częstsze zjawiska ekstremalne, takie jak powodzie i susze, stanowią poważne wyzwanie dla gospodarki naszego kraju. Projekt Earth Rescue Challenge – Water Edition ma na celu zwrócenie uwagi na te problemy i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących dane satelitarne do ochrony i zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi. Głównym celem konkursu jest przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z naukami o Ziemi, ochroną środowiska, najnowszymi technologiami oraz ekonomią, dając im jednocześnie możliwość praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.

Jak wziąć udział?

Zapraszamy do zgłaszania się drużyn składających się z 4-10 uczniów szkół ponadpodstawowych. Drużyny mogą reprezentować tę samą szkołę lub kilka różnych, należących do jednego województwa. Każda drużyna musi mieć swojego Nauczyciela-Opiekuna. Rekrutacja trwa do 29 marca 2024 roku do godz. 22:00 CET.

Nagrody i wsparcie:

Zwycięzcy konkursu otrzymają możliwość wdrożenia i sfinansowania swojego projektu oraz wsparcie specjalistów. Ponadto, uczestnicy zyskają nie tylko wiedzę i doświadczenie, ale także nagrody rzeczowe.

Jak się zgłosić?

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej: https://spacefdn.com/earth-rescue-challenge-water-edition-pl/. Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na profilach mediów społecznościowych:

Dlaczego warto wziąć udział?

Wzięcie udziału w konkursie Earth Rescue Challenge – Water Edition daje możliwość rozwinięcia pasji naukowej oraz wpływu na ochronę środowiska. Korzystając z danych satelitarnych, uczestnicy mają szansę aktywnie przyczynić się do promowania zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi, co jest istotne w obliczu narastających wyzwań. Dodatkowo, uczestnicy mają okazję zdobyć cenne doświadczenie, a także otrzymać inne niż finansowe nagrody oraz wsparcie ekspertów w realizacji projektu. Przyłącz się do walki o zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi już teraz!

(EFK)

Comments are closed.