Maritime Eovation – podsumowanie wydarzenia (16-17.03.2018)

0

16 i 17 marca w gdańskim Inkubatorze Starter odbył się hackaton Maritime EOvation.

Zrealizowany warsztat informatyczny był już trzecim – i ostatnim hackatonem – zrealizowanym w ramach projektu EO Climlab w Trójmieście. Wydarzenie zostało zorganizowane przez firmę Blue Dot Solutions. Partnerem wydarzenia byli: goszczący uczestników Inkubator Starter, Black Pearls VC, portal Kosmonauta.net, konsorcjum Satbałtyk, serwis Nauka o Klimacie. Warsztat został też objęty patronatem Komitetu Badań Morskich Polskiej Akademii Nauk.

Przebieg wydarzenia

Uczestnicy zespołu Konstelacja / Maciej Roszkowski

W trakcie trwającego 24 godziny warsztatu uczestnicy musieli zaproponować wizję aplikacji czy usługi odpowiadającej na jedno z wyzwań przedstawionych przez organizatorów. Tematem przewodnim łączącym wszystkie pomysły były kwestie dotyczące zmian klimatycznych na Bałtyku.

Uczestnikom dostarczono zestawy danych satelitarnych. Możliwe było również pobieranie i analizowanie danych na platformie Satbałtyk, której zasady działania przedstawiła Marta Konik z Instytutu Oceanologii. Podczas warsztatu uczestnicy wysłuchali również wykładu dr Aleksandry Kardaś z serwisu Nauka o Klimacie, dotyczącego zmian klimatycznych na Bałtyku. W drugim wykładzie dr hab. Mirosława Ostrowska, kierowniczka projektu SatBałtyk, przedstawiła kwestie związane z teledetekcją oraz obserwacjami satelitarnymi rejonu Morza Bałtyckiego.

Podczas warsztatu pracowały trzy zespoły:

  • Fish-Slayer zaproponował aplikację, która analizując występowanie planktonu będzie wskazywała rybakom obszary morza, gdzie będą mogli zwiększyć połowy;
  • Zespół Konstelacja pokazał koncept ochrony brzegów morskich. Aplikacja miałaby być używana przez podmioty sadzące rośliny wzdłuż brzegu, aby zapobiec niszczeniu plaż;
  • Zespół Plankton Masters skupił się monitoringu planktonu z perspektywy ostrzegania przed jego nadmiernym występowaniem.

Drugiego dnia uczestnicy połączyli się z hackatonem Eovation City and Climate, który równolegle w ramach projektu EO Climlab odbywał się w Brnie. Pod wieczór uczestnicy przedstawili swoje pomysły przed jury, które przeanalizowało pomysł z perspektywy zarówno użycia danych satelitarnych, jak i kwestii klimatycznych oraz zasadności biznesowej. Główna nagroda – voucher na 2 000 EUR na komercyjne dane satelitarne oraz miejsce w przestrzeni coworkingowej od Inkubatora Starter zostało przyznane zespołowi Fish-Slayer.

Wszyscy uczestnicy dostali możliwość dalszej konsultacji swoich pomysłów od ekspertów z Black Pearls VC, konsorcjum Satbałtyk oraz Blue Dot Solutions. Otrzymali również pakiety elektroniki użytkowej (zestawy Arduino, laserowe czujniki cząsteczek PM2.5, czujniki wilgotności gleby oraz przenośne panele słoneczne).

“Hackatony to zazwyczaj pierwszy krok dla przyszłych przedsiębiorców. Właśnie na takich wydarzeniach mogą oni pracować nad pierwszym, bardziej zaawansowanym konspektem pomysłu i lepiej poznać możliwości, jakie dają dane satelitarne. Dlatego też na tego typu warsztatach zdobywają pierwsze doświadczenia, które w przyszłości mogą się przełożyć na powstanie nowych firm i usług”, mówi Michał Moroz z Blue Dot Solutions, organizator wydarzenia

Projekt EO Climlab

Zespół Plakton Masters przedstawia swój pomysł / Maciej Roszkowski

Od listopada 2016 roku w Polsce, Czechach i Rumunii na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) realizowany jest projekt EOClimLab. Jego celem jest wykorzystanie danych satelitarnych dla lepszego albo nowego spojrzenia na tematykę zmian klimatycznych. Część projektu jest realizowana m.in. w ramach hackatonów o nazwie EOvation, czyli spotkań programistów, inżynierów oraz specjalistów z innych dziedzin (także humanistycznych), którzy wspólnie w krótkim czasie tworzą wstępny koncept aplikacji.

W skład konsorcjum projektu z Polski wchodzą firmy: Omnilogy, Blue Dot Solutions, Orange, Integrated Solutions oraz Kapitech. Po stronie czeskiej są to Czech Invest i SpaceSystems Czech, a po stronie rumuńskiej znajduje się trzech partnerów: Arobs Transilvania Software, Aries Transilvania oraz Indeco Soft.

(EO ClimLab)

Comments are closed.