Nowy portal internetowy dedykowany projektom badawczym europejskiej branży kosmicznej

0

Wkrótce działalność rozpocznie nowy portal internetowy dedykowany projektom badawczym europejskiej branży kosmicznej.

Pozwoli on specjalistom pracującym w sektorze kosmicznym, dziennikarzom i dydaktykom, jak również wszystkim zainteresowanym obywatelom, na pozyskanie informacji o wynikach europejskich projektów prowadzonych w sektorze kosmicznym. Ułatwi on również nawiązywanie współpracy i formowanie nowych konsorcjów, analizę możliwości pozyskania dofinansowania oraz identyfikację możliwości komercjalizacji uzyskanych wyników i wykorzystania nowopowstałych technologii. Ponadto, portal ma za zadanie wzbudzanie zainteresowania branżą kosmiczną oraz nauką wśród szerokiej publiczności. Konsorcjum pracującemu nad stworzeniem portalu przewodzi polska firma świadcząca szeroki wachlarz usług B2B, doradztwa i konsultingu w sektorze kosmicznym – Blue Dot Solutions.

Innowacyjne technologie wyszukiwania umożliwią użytkownikom identyfikację trendów, tworzenie własnych filtrów i historii wyszukiwania, oraz tworzenie dynamicznych sieci badawczych. Zastosowana strategia optymalizacji pod kątem różnych wyszukiwarek oraz rozbudowana strategia komunikacji i dyseminacji zapewnią zainteresowanym lepsze zrozumienie projektu.

Głównym celem projektu jest, w zgodzie z wytycznymi Komisji Europejskiej, “stworzenie przyjaznego dla użytkownika i atrakcyjnego wizualnie wyczerpującego źródła informacji na potrzeby badań sektora kosmicznego w Europie”.

Gisèle Van Bunnen, oficer projektowy z ramienia Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA) Komisji Europejskiej: “Liczę, że HATCH stanie się pierwszym punktem odniesienia wszystkich zainteresowanych europejskimi badaniami kosmicznymi, zarówno dla obywateli, jak i dla profesjonalistów. Mam nadzieję, że za jego pośrednictwem nawiązane zostaną nowe partnerstwa oraz ułatwione będzie korzystanie z osiągniętych dotychczas wyników badań”.

Ten finansowany ze środków unijnych projekt funkcjonował będzie jako narzędzie do archiwizacji oraz dyseminacji rezultatów projektów europejskiego sektora kosmicznego na potrzeby szerokiego grona zainteresowanych, w tym dydaktyków, dziennikarzy działów naukowych, badaczy i przedstawicieli branży kosmicznej.

Konsorcjum prowadzone przez polską firmę Blue Dot Solutions i proponowany przez nie projekt HATCH poddane zostały rygorystycznej ocenie, w efekcie której przyznane im zostało finansowanie w ramach programu Horyzont 2020 (Działania Koordynacyjne i Wspierające, CSA).

W skład konsorcjum wchodzą partnerzy z różnych krajów Unii Europejskiej: cztery małe i średnie przedsiębiorstwa (SMEs) oraz jedno centrum technologiczne. Zbudowane zostało przez brytyjską firmę Catena Space dzięki posiadanemu przez nią doświadczeniu oraz znajomości branży.

Wybór konsorcjum udowadnia, że ambicje oraz możliwości mniejszych firm, zwłaszcza w zakresie pracy z wysoce zaawansowanymi technologiami cyfrowymi, są zauważane i doceniane.

Ed Chester, Catena Space: “Byłem bardzo podekscytowany, gdy zdaliśmy sobie sprawę, że mamy gotowe konsorcjum składające się z idealnie dobranych organizacji. Praca z partnerami o niedopasowanych profilach biznesowych w projekcie deweloperskim może stworzyć niepożądaną dynamikę: HATCH skupia małe firmy posiadające komplementarną wiedzą ekspercką oraz dobrze nam znane centrum technologiczne, które wzbogaca konsorcjum o doświadczenie w pracy z dużymi zbiorami danych (big data). Nasz zespół już na etapie przygotowań rozszerzył zakres proponowanych przez Komisję Europejską prac i wzmocnił potencjał budowanego portalu… a dopiero zaczynamy!”

Członkowie konsorcjum mają bogate doświadczenie w pracy w sektorze kosmicznym, zarządzaniu przedsiębiorstwem, pracy z najnowszymi technologiami, tworzeniu stron internetowych, oraz budowaniu i implementacji strategii komunikacji i dyseminacji cyfrowej. Większość członków konsorcjum współpracowało już wcześniej ze sobą.

Konsorcjum:

Blue Dot Solutions (Polska)

Blue Dot Solutions to firma z polskim kapitałem, specjalizująca się w tematyce GNSS, EO, zintegrowanych aplikacji oraz informacji/danych w sektorze kosmicznym. Blue Dot Solutions tworzy interdyscyplinarny zespół, który posiada szerokie kompetencje na rynku technologii kosmicznych.

Działania Blue Dot Solutions są częściowo związane z programami Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB) i Komisji Europejskiej (program Horyzont 2020). Firma funkcjonuje również w przestrzeni związanej z europejskim przemysłem kosmicznym oraz prowadzi własne badania tego rynku.

WATERDOG mobile (Portugalia)
Firma posiada bogate doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu zaawansowanych platform komunikacyjnych, w tym multimedialnego portalu informacyjnego w Portugalii.

WIT Berry (Łotwa)
Międzynarodowa firma doradcza specjalizująca się w komunikacji cyfrowej, w tym user experience i budowaniu marki.

Catena Space (Wielka Brytania)
Łączy doświadczenie w sektorze kosmicznym i rozwoju technologii z analizą biznesową i zarządzaniem. Firma aktywnie działa w branży edukacyjnej, oferując szkolenia z technologii kosmicznych, wsparcie w budowaniu strategii oraz prace typu R&D w przemyśle lotniczym.

Eurecat (Hiszpania)
Główne centrum technologiczne Katalonii, zapewniające przemysłowi i biznesom wsparcie technologiczne oraz doradztwo celem zaspokojenia ich potrzeb w zakresie innowacyjności i zwiększenia konkurencyjności.

Projekt HATCH zainaugurowany został 1 listopada 2017, przewidywany czas jego trwania to 20 miesięcy. Wszystkich zainteresowanych nowościami w branży kosmicznej oraz postępem projektu zachęcamy do zapisania się na nasz newsletter na stronie projektu www.spacehatch.eu.

Zachęcamy również do aktywnego udziału w budowaniu portalu HATCH – między innymi poprzez branie udziału w przygotowanych przez nas ankietach (dostępnych na naszej stronie internetowej), a także przesyłanie nam swoich uwag oraz sugestii. To dzięki nim budowany przez nas portal będzie mógł w pełni odpowiadać potrzebom i spełniać oczekiwania użytkowników.

Kontakt:

Dr Katarzyna Sidło
Project Manager
Blue Dot Solutions
katarzyna.sidlo@bluedotsolutions.eu

Linda Kimeisa
WIT Berry
Communication manager
pr@spacehatch.eu

Projekt HATCH otrzymał finansowanie w ramach programu badań i innowacji Unii Europejskiej Horyzont 2020 w ramach umowy o grant numer 776357.

Comments are closed.