Blisko wyboru prezesa POLSA?

1

Dziewiątego listopada na stronie BIP KPRM pojawił się dokument z wynikami naboru na prezesa POLSA. Wyłonione zostały trzy nazwiska.

Pod koniec września został ogłoszony czwarty już konkurs na stanowisko prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA). Wcześniejsze konkursy nie zostały rozstrzygnięte.

W tym czwartym konkursie stanowisko Prezesa mógł ubiegać się obywatel Polski korzystający z pełni praw obywatelskich, który albo posiada co najmniej stopień naukowy doktora, uznany dorobek naukowy w dziedzinie związanej z zakresem działalności Agencji oraz co najmniej 3-letnią praktykę na stanowisku kierowniczym albo tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, co najmniej 3-letnią praktykę na stanowisku kierowniczym i co najmniej 6-letni staż pracy w przemyśle wysokich technologii. Ponadto, kandydat powinien posiadać odpowiednią wiedzę z zakresu czynności sprawowanych przez Prezesa agencji oraz dobrze komunikować się w języku angielskim.

Wg różnych źródeł tym razem do konkursu zgłoszono ponad dziesięciu kandydatów. Większość kandydatów pochodzi z polskiego sektora kosmicznego, choć pojawili się także kandydaci z kręgów politycznych. Niektórzy z kandydatów obecnie zajmują stanowiska poza Polską.

Dziewiątego listopada na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) został opublikowany dokument z wynikami naboru. Wyłonione zostały trzy nazwiska. Są to:

  • Pan Jacek Borkowski,
  • Pan Grzegorz Brona,
  • Pan Adam Sowa,

Najbardziej znaną kandydatem z tych trzech osób jest Dr Grzegorz Brona. Obecnie Pan Brona jest Prezesem Zarządu firmy Creotech Instruments, znanej m.in. z szeregu projektów związanych z małymi platformami satelitarnymi.

Kolejnym krokiem będzie ostateczna selekcja osoby na stanowisko Prezesa POLSA. Trudno w tej chwili określić ile zajmie ten proces.

(BIP KPRM)

Jeden komentarz

  1. (…)Blisko wyboru prezesa POLSA?(…)
    Wątpię… Misiewicz jeszcze nie skończył studiów.