Jasna kometa w 2023 roku?

0

Czy w 2023 roku na niebie będziemy obserwować jasną kometę? Niedawno odkryty obiekt nosi oznaczenie C/2017 K2 (PANSTARRS).

Kometa C/2017 K2 (PANSTARRS) została odkryta 21 maja tego roku. W momencie odkrycia kometa miała jasność zaledwie ok. +19 magnitudo. Jednakże, wówczas obiekt znajdował się aż 16 jednostek astronomicznych od Słońca. Dla porównania – Uran krąży w odległości około 19-20 jednostek astronomicznych od naszej Dziennej Gwiazdy. Oznacza to, że C/2017 K2 (PANSTARRS) została odkryta w zimnej otchłani zewnętrznego Układu Słonecznego, tam, gdzie zwykle komety są nieaktywne i znacznie słabsze. Warto tu przypomnieć, że wyjątkowo jasna kometa C/1995 O1 Hale-Bopp została odkryta w odległości 7,2 jednostki astronomicznej.

Peryhelium tej komety to około 1,7 jednostki astronomicznej. Do tego punktu kometa C/2017 K2 (PANSTARRS) dotrze w kwietniu 2023 roku.

Tak wczesne odkrycie komety przed peryhelium sugeruje, że obiekt może być bardzo jasny. Wstępne, bardzo niepewne szacunki sugerują, że C/2017 K2 (PANSTARRS) może osiągnąć jasność większą od +5 magnitudo. Oczywiście może to być zarówno jaśniejszy obiekt, jak i słabszy. Przez kolejne lata jasność tej komety będzie zaś monitorowana przez wiele obserwatoriów – być może także i przez kosmiczne obserwatoria.

Niestety, trajektoria lotu komety w pobliżu Słońca jest niekorzystnie ułożona względem obserwatorów na półkuli północnej. Orbita tej komety jest bardzo nachylona względem ekliptyki. Niemniej jednak C/2017 K2 (PANSTARRS) wydaje się być ciekawym obiektem, zasługującym w najbliższych latach na większą uwagę.

(aer)

Comments are closed.