Piąta Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem (X.2017)

0

W dniach 19-20 października 2017 w Warszawie odbędzie się piąta Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem.

Celem organizowanej cyklicznie Ogólnopolskiej Konferencji na temat Zanieczyszczenia Światłem (OKZŚ) jest szerzenie informacji o problemie, jakim jest niewłaściwa emisja antropogenicznego światła nocą. Konferencja pełni równocześnie rolę najważniejszego w Polsce forum wymiany doświadczeń w zakresie badań naukowych nad zanieczyszczeniem świetlnym.

Logo konferencji / Credits - OKZŚ

Logo konferencji / Credits – OKZŚ

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i stanowi wyjątkową okazję do interakcji ekspertów z tak odmiennych dziedzin, jak: technika oświetleniowa, planowanie przestrzenne, architektura, ekologia, medycyna, astronomia, psychologia, prawo, turystyka, meteorologia, fizyka atmosfery, teledetekcja, biologia, fizjologia. Uczestnikami spotkania są zarówno profesjonalni naukowcy, jak i przedstawiciele administracji państwowej, oraz organizacje pozarządowe.

Tematyka Piątej Ogólnopolskiej Konferencji na temat Zanieczyszczenia Światłem obejmuje m.in. poniższe zagadnienia:

  • wpływ zanieczyszczenia światłem na funkcjonowanie organizmów żywych,
  • oddziaływania światła nocą na psychikę i fizjologię człowieka,
  • jasność nocnego nieba i jej znaczenie w astronomii obserwacyjnej,
  • naziemne i satelitarne metody oceny intensywności zanieczyszczenia światłem,
  • technologie oświetleniowe, w tym oświetlenie LED,
  • techniczne i prawne metody ograniczania zanieczyszczania światłem,
  • funkcja praktyczna i estetyczna oświetlenia w przestrzeni publicznej,
  • ciemne niebo jako fundament turystyki astronomicznej,
  • społeczna świadomość problemu zanieczyszczenia światłem.

Gorąco zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń. Przewidywane są wystąpienia w formie referatów oraz posterów. Zachęcamy również do uczestnictwa bez wystąpienia – w roli słuchacza i dyskutanta.

Adres internetowy konferencji OKZŚ: http://noc.edu.pl/

Serdecznie dziękujemy Panu Andrzejowi Kotarbie za nadesłany tekst.

(OKZŚ)

Comments are closed.