Złączenie dwóch gwiazd w 2021 lub 2022 roku

1

Dwie gwiazdy w układzie KIC 9832227 zbliżają się ku nieuchronnemu złączeniu, które nastąpi w 2021 – 2022 roku. Być może to zjawisko będzie widoczne gołym okiem.

Sprostowanie (08.02.2020): poniższy artykuł pochodzi z 2017 roku.  We wrześniu 2018 roku, po szczegółowej analizie danych wykazano, że to złączenie nie nastąpi – przynajmniej w najbliższym czasie. Analiza danych została sporządzona na podstawie danych od 1999 roku, w tym (wcześniej) nie opublikowanych danych archiwalnych. Z wyliczeń wynikło, że ruch obu gwiazd następował w innym czasie niż wyliczenia zaproponowane przez zespół Lawrence Molnara.

W odległości około 1800 lat świetlnych od Układu Słonecznego, w gwiazdozbiorze Łabędzia, znajduje się układ KIC 9832227. Jest to układ dwóch gwiazd, krążących bardzo blisko siebie i coraz szybciej wokół wspólnego środka masy. Jest to tzw. „układ kontaktowy”. Aktualnie okres obiegu gwiazd wynosi nieco mniej od 11 godzin.

Zespół astronomów pod przewodnictwem Lawrence Molnara z amerykańskiego Calvin College, przeanalizował ruch  KIC 9832227 i porównał z dostępnymi danymi. Ich prognoza, bazująca na wcześniejszym zjawisku V1309 Sco (z gwiazdozbioru Skorpiona, 2008 rok), sugeruje, że pomiędzy wrześniem 2021 a wrześniem 2022 dojdzie do złączenia gwiazd w KIC 9832227.

To złączenie stworzy tzw „czerwoną nową”, zjawisko, które nie jest klasyczną gwiazdą nową. W przypadku „czerwonej nowej” blask pochodzi od złączenia „normalnych” gwiazd, w przypadku nowej jest to zjawisko na powierzchni białego karła.

Obserwowane będzie znaczny wzrost jasności, w szczególności na zakresie podczerwonym – stąd nazwa „czerwonej nowej”.  Astronomowie uważają, że w przypadku  KIC 9832227 jasność będzie na tyle duża, że zjawisko da się zaobserwować nawet gołym okiem.

Ekspansja otoczki wokół V838 Monocerotis / Credits - NASA, ESA, H.E. Bond (STScI), Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

Ekspansja otoczki wokół V838 Monocerotis / Credits – NASA, ESA, H.E. Bond (STScI), Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

Do końca nie wiadomo, czego można się spodziewać po złączeniu. Niektórzy naukowcy uważają, że czeka nas zjawisko podobne do obserwowanego od 2002 roku V838 Monocerotis, gdzie rejestrowana jest poruszająca się materia. Nie jest to jednak pewne, dlatego prognoza rychłego złączenia dwóch gwiazd jest elektryzująca dla astronomów – możliwe są zaawansowane obserwacje przy użyciu różnych obserwatoriów astronomicznych.

Gwiazdozbiór Łabędzia jest dobrze widoczny z terenów Polski, w szczególności od późnej wiosny do jesieni.

(Calvin College)

Jeden komentarz

  1. “Dwie gwiazdy w układzie KIC 9832227 zbliżają się ku nieuchronnemu złączeniu, które nastąpi w 2021 – 2022 roku. […] W odległości około 1800 lat świetlnych od Układu Słonecznego, w gwiazdozbiorze Łabędzia, znajduje się układ KIC 9832227.”

    Myślę że złączenie już nastąpiło w czasach, kiedy istniało jeszcze Imperium Rzymskie, tylko jego obraz do nas jeszcze nie dotarł bo leci 1800 lat 🙂