Konkurs Scale Up na programy akceleracyjne rozstrzygnięty

2

Znamy 10 firm, które uzyskają ok. 60 mln zł dofinansowania na realizację programów akceleracyjnych dla startupów. Wśród wybranych akceleratorów znalazł się Space3ac.

Akceleracja – Scale UP

Scale Up to pierwszy konkurs w ramach rządowego programu Start In Poland zorganizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Celem działania jest połączenie potencjału startupów z infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami dużych korporacji, w tym spółek skarbu państwa.

Wśród wybranych akceleratorów znalazł się Space3ac, który wspierać będzie startupy wykorzystujące techniki satelitarne dla transportu intermodalnego.

O dofinansowanie ubiegało się 61 podmiotów. Reprezentanci startujących w konkursie akceleratorów oraz dużych przedsiębiorstw mieli możliwość osobistego zaprezentowania projektu w PARP. W panelach ekspertów, którzy oceniali projekty znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wsparcie przyznano tym akceleratorom, które w najwyższym stopniu spełniały kryteria konkursu. Przedstawiły nowatorskie rozwiązania, zaprezentowały profesjonalny plan rozwoju startupów objętych akceleracją oraz wykazały się doświadczeniem w podobnych działaniach.

Zainteresowanie Pilotażem Scale Up przerosło nasze oczekiwania. Udało się nam zmobilizować bardzo dużą liczbę nie tylko potencjalnych akceleratorów, ale przede wszystkim dużych przedsiębiorstw, w tym spółek z udziałem skarbu państwa, których potencjał i otwarcie na start-upy może sprawić, że na rynku pojawią się nowe produkty i usługi. Liczymy, że za dwa lata pojawi się 200 nowych innowacyjnych firm – mówi Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju.

Wybrane akceleratory we współpracy z pozyskanymi partnerami (duże przedsiębiorstwa, w tym spółki skarbu państwa), będą realizować programy akceleracyjne dla startupów. Młode, innowacyjne mikro- lub małe przedsiębiorstwa działające w obszarze wpisującym się w tzw. Krajowe Inteligentne Specjalizacje mogą otrzymać pomoc finansową i doradczą akceleratora, skorzystać z zasobów niezbędnych do rozwijania i testowania własnych produktów lub usług, a także pozyskać silnego partnera biznesowego w postaci dużego przedsiębiorstwa.

Mamy w Polsce wielu utalentowanych przedsiębiorców i innowatorów. Widać jednak z ich strony potrzebę wsparcia finansowego i merytorycznego, czy w nawiązaniu kontaktów. Temu służą programy akceleracyjne w ramach Scale-up, które wraz innymi instrumentami finansowania innowacji tworzą kompleksową ofertę Grupy PFR dla młodych innowacyjnych firm – ocenia Paweł Borys, prezes PFR.

Początkowo budżet tego konkursu wynosił 35 mln zł. Ale ze względu na duże zainteresowanie oraz wysoki poziom złożonych projektów został zwiększony do 60 mln zł.

Sfinansowanie dziesięciu programów akceleracyjnych zamiast planowanych początkowo sześciu, pozwoli nam wypracować docelowy model najbardziej efektywnych mechanizmów akceleracji startupów. Zamierzamy od samego początku aktywnie współpracować z uczestnikami pilotażu, dzielić się najlepszymi praktykami, żeby uzyskać know-how dla przyszłych projektów. Chcemy wykorzystać zainteresowanie dużych firm współpracą ze startupami i planujemy uruchomić niebawem branżowy program akceleracyjny w zakresie elektromobilności – zapowiada Patrycja Klarecka, prezes PARP.

PARP planuje zawrzeć pierwsze umowy z wybranymi akceleratorami w grudniu, co oznacza, że jeszcze w tym roku akceleratory będą mogły rozpocząć działania projektowe na rzecz startupów. Każdy z realizowanych programów akceleracyjnych obejmie wsparciem minimum 20 startupów.

Konkurs organizowany przez PARP prowadzony był w ramach Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LAB, finansowanego ze środków Programu Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Wybrane akceleratory w konkursie Scale UP

1. FundingBox Accelerator Sp. z o.o. zaproponował program Impact Poland – unikatowy program akceleracji startupów we współpracy z dwoma dużymi przedsiębiorstwami: Gospodarstwo Rolno – Hodowlane Żydowo Sp. z o.o. (sektor rolno – żywnościowy) i NEUCA SA (sektor ochrony zdrowia). Autorska koncepcja programu „4I” (Identyfikacja, Inspiracja, Integracja i Inwestycja) oferuje mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom rozwinięcie modeli biznesowych pod okiem najwyższej klasy specjalistów i ekspertów w komercjalizacji. Program został zbudowany w oparciu o metodykę Design Thinking oraz adaptację Business Model Canvas (Lean Canvas).

2. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. jest właścicielem Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, który został powołany jako instytucja wspierająca nowoczesne i innowacyjne firmy na wczesnym etapie rozwoju. Obszarem tematycznym zaproponowanego programu Space3ac Intermodal Transportation będą techniki satelitarne dla transportu intermodalnego. W projekcie współpracować będą spółki skarbu państwa: Zarząd Portu Morskiego w Gdańsku SA, Zarząd Portu Morskiego w Gdyni SA, C.Hartwig Gdynia SA i Instytut Morski w Gdańsku, a także Polska Agencja Kosmiczna.

3. HardGamma Ventures Sp. z o.o. zaproponował program GammaRebels, którego unikalną cechą jest odejście od standardowo rozumianej formuły akceleratora. W miejsce standardowych tematyk takich jak pitching czy market seizing, program akceleracyjny skupia się na tematyce bliskiej korporacjom – budowie uzasadnienia biznesowego (business case) dla wdrożenia nowych, innowacyjnych rozwiązań dostarczanych przez startupy. Partnerem korporacyjnym programu jest Poczta Polska SA. W celu osiągnięcia rezultatów programu niezbędne jest zaangażowanie interesariuszy zewnętrznych: doświadczonych mentorów biznesowych, interesariuszy korporacyjnych oraz wykorzystanie komplementarnych programów akceleracyjnych.

4. Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej planuje zrealizować Program Akceleracji MIT Enterprise Forum Poland (MITEF Poland) we współpracy z PKO BP, PGNiG, KGHM Cuprum oraz Grupą Adamed. MITEF Poland jest częścią globalnej organizacji afiliowanej przez Massachusetts Institute of Technology. Zaangażowanie kilku dużych przedsiębiorstw z różnych branż pozwala na realizację kilku ścieżek akceleracji, tj. Energia, Zdrowie, Sektor surowcowy oraz Fin-tech. Program akceleratora opiera się na sprawdzonym wzorcu akceleracji, który został wzbogacony o indywidualne podejście twórców polskiej wersji programu.

5. Huge Thing Sp. z o.o. to podmiot zarządzający akceleratorem posiadającym kilkuletnie doświadczenie w akceleracji przedsiębiorstw wynikające z realizacji kilku edycji programów wspólnie z partnerami strategicznymi. Edycja, która zostanie wsparta grantem w ramach programu Scale Up zostanie zrealizowana we współpracy z Alior Bankiem, dlatego też innowacyjne rozwiązania będą poszukiwane głównie w branży fin-tech. Akcelerator zaproponował sprawdzoną metodę akceleracji zapewniając startupom czas na rozwój produktu we współpracy z ekspertami i mentorami.

6. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaproponowała Program Startup Spark – nowatorskie połączenie kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą, doświadczeniem, zasobami, zaangażowaniem dużych przedsiębiorstw tak, aby zwiększać prawdopodobieństwo komercjalizacji produktów i minimalizować ryzyko porażki. Partnerami w projekcie są: Procter&Gamble, Polskie Radio Łódź, Wielton SA, Grupa Albea i SKB Development.

7. Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. to kluczowy element jednego z największych w Polsce, miejskiego ekosystemu wsparcia startupów. KPT zaprosiło do realizacji projektu Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach oraz EC Grupę – przedsięwzięcie spin-off krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Taki dobór partnerów pozwoli w pełni wykorzystać walory wybranej do akceleracji metodologii Living Lab, czyli „metody ko-kreacji, współtworzenia i projektowania produktów przy zaangażowaniu także użytkowników końcowych”.

8. Program Pilot Maker (techBrainers Sp. z o.o.) został opracowany przez zespół doświadczonych ekspertów w dziedzinie akceleracji oraz scoutingu technologicznego startupów. Lider zamierza realizować projekt z dużymi przedsiębiorstwami, tj. Tauron Polska Energia, Kross SA oraz Amplus Sp. z o.o., którzy zapewniają mentorów branżowych dla akcelerowanych startupów. Zaproponowany program akceleracji pozwoli przeszkolić startupowców oraz wyposażyć ich w narzędzia i kompetencje niezbędne do dalszego rozwoju, zapewniając iteracyjny rozwój produktu.

9. Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB to projekt realizowany przez DGA S.A. we współpracy z dużym przedsiębiorstwem: H. Cegielski – Poznań S.A (HCP). Akcelerator zaproponował nieszablonową formę akceleracji z wykorzystaniem metody scrum, dostosowanej w indywidualny sposób do programu akceleracji. Ważną rolę w procesie odgrywa HCP, angażując swoje zasoby niepieniężne, co pozwoli akcelerowanych startupom na pracę w warunkach, w których rozwiązanie podlegać będzie potencjalnemu wdrożeniu.

10. Akcelerator Idea Global (Ideo Sp. z o.o.) to inicjatywa spółki Ideo funkcjonującej w branży projektów internetowych. Akcelerator zbudował wokół siebie szeroką sieć współpracy partnerów – dużych przedsiębiorstw (Aspiro, Netia, Aviva, Autosan S.A., Arkus Romet, Olimp Labs oraz Kirchhoff Automotive), uczelni, funduszy inwestycyjnych oraz instytucji otoczenia biznesu. Plany Idea Global zakładają akcelerację niestacjonarną z wykorzystaniem innowacyjnej platformy dedykowanej projektowi.

Program Start In Poland – pakiet instrumentów dla innowacyjnych firm

Prawie 3 miliardy złotych z programu Start In Poland opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Radą ds. Innowacyjności, zostanie zainwestowane w rozwój startupów w Polsce. Firmy otrzymają pomoc nie tylko w fazie inkubacji i akceleracji, ale również na etapie dalszego rozwoju oraz ekspansji międzynarodowej. To największy tego rodzaju program w Europie Środkowo Wschodniej. Program Start In Poland jest marką parasolową, która skupia najważniejsze instrumentarium wsparcia startupów w Polsce. Działania w zakresie instrumentów kapitałowych zostały skonsolidowane i będą realizowane przez Polski Fundusz Rozwoju. Natomiast w zakresie programów akceleracyjnych istotną rolę pełni Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Źródło: PARP

2 komentarze

  1. A dlaczego musimy rozmawiać o twoich wrażeniach? Moze jeszcze napiszesz o swoich uczuciach?

  2. Dlaczego mam wrażenie że większość tych programów to pieniądz wydawane na konferencje, szkolenie jak robić konferencje i podsumowania szkoleń o tym jak robić konferencje ?????