Konferencja Badań Kosmicznych 2016 na WPIA UG

0

21 października 2016 r. odbędzie się Konferencja Badań Kosmicznych na Wydziale Prawa i Administracji UG. Patronat medialny nad wydarzeniem objął Kosmonauta.net. 

Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, zaprasza do wzięcia udziału w Konferencji Badań Kosmicznych, która odbędzie się 21 października 2016 roku w Gdańsku. Konferencja poświęcona będzie nie tylko aktualnym problemom prawnym związanym z aktywnością w przestrzeni kosmicznej, ale także rozwojowi nauki i technologii kosmicznych. Przy jej organizacji Katedra współpracuje m.in. z Polską Agencją Kosmiczną.

Konferencja Badań Kosmicznych jest pierwszym tego rodzaju wydarzeniem organizowanym przez Katedrę Prawa Międzynarodowego Publicznego. Celem jest stworzenie platformy do wymiany poglądów i wiedzy dla specjalistów nie tylko z dziedziny prawa, ale także nauk technicznych oraz ścisłych, jak również przedsiębiorców z branży kosmicznej. Konferencja w założeniu ma mieć charakter cykliczny, dając przy tym okazję do upowszechnienia wiedzy na temat badań kosmicznych.

Patronat honorowy nad Konferencją objął: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister rozwoju i finansów, Pan Mateusz Morawiecki, Marszałek Województwa Pomorskiego, Pan Mieczysław Struk, Prezydent Miasta Gdańska, Pan Paweł Adamowicz, JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. UG, dr hab. Jerzy Gwizdała, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG, prof. UG, dr hab. Jakub Stelina oraz Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej. Patronat medialny nad wydarzeniem objął portal Kosmonauta.net.

Więcej informacji, w tym formularz rejestracyjny, można znaleźć na stronie internetowej Konferencji pod adresem www.kbk.ug.edu.pl.

Comments are closed.