Jasna kometa w obiektywie SOHO

0

Stosunkowo duża kometa „muskająca Słońce” została zaobserwowana przez obserwatorium SOHO na początku sierpnia 2016 roku.

Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) to wspólna misja Amerykańskiej Agencji Kosmicznej NASA i jej europejskiego odpowiednika ESA. Start SOHO nastąpił w grudniu 1995 roku. Sonda została umieszczona w punkcie L1 układu Ziemia-Słońce, około 1,5 mln kilometrów przed naszą planetą w kierunku naszej Dziennej Gwiazdy.

Od 1996 roku, za wyjątkiem kilku miesięcy w drugiej połowie 1998 roku, SOHO regularnie obserwuje Słońce i jego bezpośrednie otoczenie przy użyciu 12 instrumentów. SOHO jest w stanie obserwować naszą Dzienną Gwiazdę i jej otoczenie na szerokim zakresie od dalekiego pasma UV aż do zakresu widzialnego.  Pozwala to na obserwacje najbardziej energetycznych zjawisk zachodzącej na widocznej “powierzchni” naszej gwiazdy, czyli rozbłysków słonecznych oraz wokół Słońca.

Instrument SOHO o nazwie LASCO okazał się także przydatny do odkrywania i obserwacji komet “muskających Słońce”. Pod koniec 2013 roku SOHO obserwowało kometę C/2012 S1 ISON, która rozpadła się podczas zbliżenia do naszej Dziennej Gwiazdy. Do dziś SOHO wykryło ponad trzy tysiące komet, które zwykle byłyby niemożliwe do zaobserwowania przez inne obserwatoria, z uwagi na bliskość od Słońca.

Większość z tych komet jest bardzo mała i w konsekwencji słaba. Co kilkanaście miesięcy zdarzają się jednak jaśniejsze komety, które generują dłuższe ogony gazów i pyłów. Takim przykładem jest kometa z początku sierpnia 2016 roku. Pomiędzy 2 a 4 sierpnia SOHO obserwowało kometę o dość dużej jasności. Obiekt całkowicie wyparował po zbliżeniu się do Słońca na odległość mniejszą od promienia naszej Dziennej Gwiazdy. Poniższe nagranie prezentuje tę kometę.


Jasna kometa z początku sierpnia 2016 obserwowana przez sondę SOHO / Credits – NASA, ESA, SOHO

Kometa została odkryta z analizy obrazów SOHO przez Worochate Boondplooda z Tajlandii. W opinii Michała Kusiaka była to najjaśniejsza kometa z rodziny Kreutz odkryta przez sondę SOHO od 2011 roku. Jej rozmiary można oszacować na około 50 – 100 m. Dla porównania, „typowe” komety, które wykrywa się i obserwuje z dala od Słońca, mają średnicę przynajmniej kilkuset metrów.

(PFA)

Comments are closed.