PSSE – Złoty partner polskiej edycji konkursu Galileo Masters 2015

0

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE) jest aktywnie zaangażowana od wielu lat w dbanie o Dobrą Markę Polskiej Gospodarki, w tym również budowę relacji w środowisku związanym z sektorem kosmicznym.

Czym zajmuje się Strefa? Działalność tę można streścić w kilku punktach:

  • oferuje atrakcyjne tereny przemysłowe w Polsce północnej przy głównych szlakach komunikacyjnych oraz w pobliżu portów lotniczych i morskich,
  • zapewnia doradztwo dla przedsiębiorców strefowych na każdym etapie realizacji projektu inwestycyjnego,
  • wspiera transfer innowacyjnych technologii poprzez ofertę Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego oraz Bałtyckiego Portu Nowych Technologii,
  • wpływa na rozwój szkolnictwa zawodowego w Polsce,
  • współpracuje z władzami państwowymi i lokalnymi, uczelniami, ośrodkami naukowymi, instytucjami otoczenia biznesu;
  • tworzy ekosystemy wsparcia dedykowane poszczególnym kluczowym sektorom polskiej gospodarki .

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna aktywnie wspiera zaangażowana w budowanie relacji
w środowisku związanym z sektorem kosmicznym, co czynione jest poprzez:

Członkostwo w Konsorcjum budowy Radioteleskopu Heweliusz RT90+.

Celem projektu była budowa nowoczesnego radioteleskopu o dużej aperturze. Powstałe konsorcjum przyczyni się do połączenia potencjału naukowego i technicznego instytucji członkowskich dla realizacji zadań badawczych, rozwojowych i technologicznych
w dziedzinach nauk technicznych, tj. eksploracji kosmosu, transferu i przetwarzania danych oraz radioastronomii.

Konsorcjum tworzą: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechnika Gdańska, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Centrum Badań Kosmicznych PAN
w Warszawie, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy oraz Instytut Optyki Stosowanej w Warszawie.

Więcej http://www.astro.uni.torun.pl/index.php?page=rt90-kcrik

Członkostwo w Klastrze Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej.

Celem klastra jest ciągłe stymulowanie działalności innowacyjnej poprzez sieciowanie
i korzystanie ze wspólnego zaplecza technologicznego, a także wymiana wiedzy i transfer technologii. W ramach klastra mają być prowadzone badania nad technologiami cywilnymi, a także kluczowymi z punktu widzenie bezpieczeństwa i obronności kraju. Jest to kolejny dowód na to, że biznes razem z nauką chce rozwijać technologie kosmiczne
w Polsce, przy finansowym wykorzystaniu środków własnych, krajowych oraz funduszy europejskich.

Klaster Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej jest koordynowany przez Wojskową Akademię Techniczną, a jego członkami są m.in.: Narodowa Agencja Promocji Zaawansowanych Technologii w Warszawie, Wojskowa Akademia Techniczna, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Instytut Lotnictwa, Politechnika Warszawska, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Zielonogórski, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica, Uniwersytet Warszawski, Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny, a także przedsiębiorcy.

Więcej http://www.kcikis.org.pl/pl/

Współpraca międzyregionalna na rzecz rozwoju technologii kosmicznych
i satelitarnych.

List intencyjny dotyczący współpracy na rzecz rozwoju technologii kosmicznych
i satelitarnych, został podpisany w 2015 roku przez Marszałka Woj. Pomorskiego, prezesa Agencji Rozwoju Mazowsza, prezesa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także przedstawicieli Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA), Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, Politechniki Gdańskiej, Narodowej Agencji Promocji Zaawansowanych Technologii, Fundacji Interizon i Agencji Rozwoju Pomorza.

Współpraca ma na celu zintensyfikowanie współpracy na rzecz rozwoju polskich firm, uczelni i instytucji badawczo-rozwojowych związanych z technologiami satelitarnymi, kosmicznymi i astronomicznymi oraz ma promować realizację w sektorze kosmicznym projektów krajowych i międzynarodowych z dziedziny informatyki, zaawansowanych technologii lotniczych, meteorologii, nawigacji czy aplikacji satelitarnych.

Akcelerator technologii kosmicznych i satelitarnych – Space3.ac.

4 grudnia 2015 roku, podpisano w Gdańsku list intencyjny dotyczący utworzenia na terenie Miasta Gdańsk akceleratora przedsiębiorczości w obszarze technologii kosmicznych oraz współpracy w zakresie jego funkcjonowania i rozwoju. Strony wyraziły gotowość wspólnego działania w obrębie rozwoju technologii kosmicznych oraz ich wykorzystania przez akcelerowane podmioty w zakresie współpracy z: Komisją Europejską (KE), Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), Europejską Agencją GNSS (GSA) oraz Polską Agencją Kosmiczną (POLSA).

Inicjatorzy akceleratora: Miasto Gdańsk, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
sp. z o.o., Black Pearls Advisory oraz Blue Dot Solutions.

Więcej http://www.space3.ac/

Konsorcjum “Innovative Research and Maritime Applications of Space Technology” (IRMAST).

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Politechnika Gdańska, Akademia Morska, Akademia Marynarki Wojennej i Polska Agencja Kosmiczna, utworzyły Konsorcjum IRMAST, którego celem jest współpraca na rzecz rozwoju technologii kosmicznych
i satelitarnych. Porozumienie daje możliwość współpracy pomiędzy sektorem nauki
i przemysłu przy wsparciu administracji publicznej, oraz pozyskiwaniu kooperantów
i partnerów do właściwego rozwoju Konsorcjum.

Dodatkowo PSSE aktywnie prowadzi działalność związaną z budową infrastruktury związanej z sektorem kosmicznym, czego przykładem jest zaangażowanie w budowę Zegara Pulsarowego, który odmierza czas na bazie impulsów wysyłanych z kosmosu przez neutronowe gwiazdy – pulsary. Zegar pulsarowy to urządzenie, które jako podstawę czasu wykorzystuje zjawisko zachodzące poza Ziemią, lecz aspiruje dodatkowo do miana najbardziej precyzyjnego spośród wszystkich wynalezionych dotychczas czasomierzy. Dokładność długookresowa zegara pulsarowego ma szansę przewyższyć atomową skalę czasu, najbardziej precyzyjną, jaką na ten moment dysponuje świat. Co istotne, zegar pulsarowy, jako urządzenie oparte na odmiennym zjawisku fizycznym niż wszystkie inne zegary, tworzy własną pulsarową skalę czasu. Technika zastosowań impulsów pulsarowych, oprócz aplikacji do budowy pulsarowej skali czasu, przyniesie w przyszłości wiele zastosowań w praktycznych dziedzinach techniki.

Więcej http://www.gdansk.karmelici.pl/zegar-pulsarowy-250

Ponadto PSSE bierze aktywny udział w spotkaniach oraz wydarzeniach krajowych i zagranicznych:

Międzynarodowa Konferencja “Innovative Research and Maritime Applications of Space Technology 2015”.

Zorganizowana w dniach 23-24 kwietnia 2015 roku na Wydziale ETI Politechniki Gdańskiej (PG) przez Polską Agencję Kosmiczną i Politechnikę Gdańską. Partnerami konferencji byli Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Jeppesen A Boeing Company, Komitet Akustyki PAN oraz Stowarzyszenie Geodetów Polskich.

Więcej http://www.irmast2015.gda.pl/?page=participants

Startup Weekend Space.

W dniach 2 – 4 października 2015 roku, w Gdańskim Parku Naukowo Technologicznym odbyła się druga, europejska edycja Startup Weekend Space. W ciągu 3 dni kilkadziesiąt osób, programistów, projektantów, marketerów, przedsiębiorców i innych spotkało się
w GPNT, gdzie w kilku zespołach utworzonych na miejscu pracowali nad swoimi projektami biznesowymi związanymi z sektorem kosmicznym. Ze wszystkich pomysłów w formie głosowania zostały wybierane najciekawsze, które następnie były rozwijane do bardziej dojrzałej formy. Do dyspozycji zespołów byli mentorzy, którzy dzielili się swoją wiedzą oraz naprowadzali zespoły na nowe tory biznesowej kreatywności. Pod koniec ostatniego dnia SWS pomysły były prezentowane przed panelem ekspertów, który wybrał zwycięzców.

Więcej http://startupweekendspace.co/

Udział w Targach Space Tech Expo w Bremie.

W dniach 17 – 19 Listopada w Bremen, odbyły się targi Space Tech Expo. Tematem wiodącym był sektor kosmiczny. Wydarzenie trwało 3 dni i obejmowało dwa równoległe panele – techniczny i przemysłowy, podczas, których były prezentowane wiodące technologie i trendy w tym obszarze.

W targach brało udział ponad 2600 osób z 50 krajów, a stoiska zaprezentowało ponad 200 firm. Udział w wydarzeniu umożliwił żywą dyskusję na temat wyzwań, szans, modeli biznesowych i technologii napędowych europejskiego rynku kosmicznego. Forum zgromadziło krajowe agencje kosmiczne, przemysł, inżynierów i naukowców, którzy omówili szeroki zakres zagadnień wpływających na globalny sektor kosmiczny.

Więcej http://www.spacetechexpo.eu/

Złoty Partner Polskiej Edycji Konkursu Galileo Masters 2015.

Na tegoroczną edycję zostało przesłanych 515 poprawnie wypełnionych wniosków konkursowych, co stanowi najlepszy wynik konkursu Galileo Masters w historii. Polska edycja konkursu GM przyczynia się do międzynarodowej ekspansji polskich osiągnięć
w dziedzinie nawigacji satelitarnej. Finaliści konkursu GM otrzymują w swoich krajach/regionach szereg nagród (wsparcie finansowe, możliwości rozwoju
w inkubatorach przedsiębiorczości, dostęp do ekspertów, narzędzia promocji
i marketingu oraz pomoc w wejściu na rynek).

Więcej http://galileo-masters.pl/2015/

Kolejnym ważnym elementem związanym z aktywnością Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w rozwój branży kosmicznej jest także obecność na terenie Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego siedziby Polskiej Agencji Kosmicznej, która to realizuje swoje zadania w zakresie badań i rozwoju technologii kosmicznych, w tym inżynierii satelitarnej oraz ich zastosowania dla celów gospodarczych, obronnych
i naukowych.

Więcej  www.polsa.gov.pl

Więcej informacji na stronach:

www.strefa.gda.pl

https://www.facebook.com/StrefaPomorze/

Comments are closed.