Konkurs na usługi doradcze dla polskiego przemysłu kosmicznego

3

Polska Agencja Kosmiczna ogłosiła drugi konkurs „Usługi doradcze dla polskiego przemysłu kosmicznego”. Wnioski można składać do końca listopada.

Konkurs ma na celu ułatwienie przedsiębiorcom udziału w  programach organizowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną, szczególnie w ramach Polish Industry Incentive Scheme.

POLSA oferuje bezpłatną pomoc merytoryczną w postaci usług doradczych dotyczących oceny technologii w kontekście planów i zamierzeń technologicznych ESA oraz obejmujących podstawowy zakres pomocy formalnej, prawnej i finansowej związanej z przygotowaniem aplikacji konkursowej wniosku do ESA.

Program adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców realizujących działania polegające na opracowaniu i/lub wdrożeniu innowacji technologicznej dla przemysłu kosmicznego, opracowaniu nowych produktów wykorzystujących techniki satelitarne, jak również dla przedsiębiorców z sektora zaawansowanych technologii, którzy planują rozszerzyć działalność na nowy kosmiczny rynek zbytu. Wnioski  o udzielenie pomocy doradczej w ramach drugiego konkursu  należy składać do 30 listopada 2015 r.

Więcej o konkursie na stronie Polskiej Agencji Kosmicznej. Ewentualne pytania należy kierować na adres: uslugi.doradcze@polsa.gov.pl

3 komentarze