Nabór na prezesa POLSA

1

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów rozpoczęła nabór na stanowisko prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej.

W tym roku swoją działalność rozpoczęła Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) a jej pierwszym dyrektorem został profesor Marek Banaszkiewicz. Kadencja profesora Banaszkiewicza ma trwać do czasu wyłonienia dyrektora agencji w ramach konkursu, formalnie do połowy maja.

Piętnastego kwietnia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) opublikowano ogłoszenie o naborze na stanowisko prezesa POLSA. Termin nadsyłania ofert upływa 27 kwietnia.

Kandydaci na prezesa POLSA powinni posiadać obywatelstwo polskie, praktykę na stanowisku kierowniczym oraz znać język angielski w dobrym stopniu. Wymagany jest albo stopień naukowy doktora i 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym albo stopień naukowy magistra i 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym oraz 6 lat stażu w sektorze wysokich technologii.

Pierwsze komentarze z różnych środowisk sugerują, że do tego naboru zostanie zgłoszonych kilku kandydatów. Niektórzy z kandydatów będą pochodzili z polskich środowisk naukowych, inni z mogą mieć silne poparcie polityczne. W tej chwili nie wiadomo jeszcze, czy profesor Banaszkiewicz będzie kandydować na prezesa POLSA.

Pierwszy prezes POLSA z 5-letnią kadencją będzie mieć sporo ważnych obowiązków do wypełnienia. Wśród nich najważniejszymi będą z pewnością kwestie administracyjne, które pozwolą różnym polskim podmiotom z sektora kosmicznego na szybsze i sprawniejsze zdobywanie kolejnych projektów, zarówno w ramach krajowych jak i europejskich programów.

Link do naboru:
http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nabor-na-wyzsze-stanowi/3018,Nabor-na-stanowisko-Prezesa-Polskiej-Agencji-Kosmicznej.html

(BIP KPRM)

Jeden komentarz