Lasy tropikalne wycinane są coraz szybciej

0

Dane z satelitów rodziny Landsat wskazują na postępującą i, co gorsza, przyspieszoną wycinkę drzew w lasach tropikalnych.

Tempo wylesiania od ostatniej dekady lat 90 XX. wieku do końca pierwszej dekady XXI. wieku zwiększyło się o 62%. W zestawieniu z wcześniejszym oszacowaniem, zakładającym zmniejszenie się wycinki o 25%, są to niezwykle niepokojące dane.

Stare obliczenia Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa zostały opracowane na podstawie zestawienia pomiarów in situ i lotniczych z wielu różnych części świata. Aktualne, niepokojące wyniki, są owocem obserwacji Ziemi przez satelity z serii Landsat i obejmują swoim zasięgiem większość tropikalnych lasów na naszej planecie.

Naukowcy przeanalizowali zdjęcia z 34 państw w tropikach, co w przybliżeniu dało pogląd na 80% wszystkich lasów deszczowych. Przeanalizowano 5444 zdjęcia o rozdzielczości przestrzennej 100×100 metrów. Dane przetwarzane były przez specjalistyczne oprogramowanie (zbyt wielkie zbiory danych do rozpatrzenia przez ludzi).

W okresie 1990-2000 ubywało 4 miliony hektarów lasów na rok. W kolejnym dziesięcioleciu przyrost ubytków obszarów leśnych przyspieszył do 6,5 miliona hektarów na rok.

Największy wzrost wylesienia występuje w regionie Ameryki Łacińskiej (dodatkowe 1,4 miliona hektarów na rok) z przodującą Brazylią (0,6 miliona hektarów na rok). Regiony Azji tropikalnej: dodatkowe 0,8 miliona hektarów na rok, z trendem równomiernie rozłożonym na Indonezję, Malezję, Kambodżę, Tajlandię i Filipiny. W Afryce tropikalnej odnotowano najmniejsze straty i przyrost strat w drzewostanie. Wciąż jednak wycinanych jest coraz więcej drzew – szczególnie w Demokratycznej Republice Konga i na Madagaskarze.

Aktualne satelitarne badania będą grały istotną rolę w szacowaniu obiegu węgla w przyrodzie, szczególnie w przypadku jego związków: dwutlenku węgla i metanu. Wylesianie istotnie wpływa na globalny klimat.

Większe tempo wycinki wynika najprawdopodobniej z… rozwoju technologii. Jeszcze w XX wieku wykorzystywano głównie piły mechaniczne, a aktualnie w użytek wchodzą nowoczesne maszyny do wycinki.

Źródło: (AGU)

Comments are closed.