Łotwa podpisuje PECS

0

Rząd Łotwy zadecydował o rozpoczęciu finansowania programu PECS w ramach integracji z ESA. W akcji poparcia dla Łotwy w programie PECS brał udział także brytyjski naukowiec Matt Taylor.

Plan rozmów  w łotewskiej radzie ministrów - 27.01.2015. PECS jest ostatni na tej liście / Credits - Amara Grasps

Plan rozmów w łotewskiej radzie ministrów – 27.01.2015. PECS jest ostatni na tej liście / Credits – Amara Grasps

Dwunastego stycznia informowaliśmy, że rząd Łotwy ociąga się z decyzją o rozpoczęciu finansowania programu PECS, będącego ważnym etapem integracji z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA). Od tego czasu aktywnie działały łotewskie środowiska naukowe i biznesowe, próbując przekonać rząd tego państwa o zasadności inwestycji w sektor kosmiczny.

Na decyzję rządu Łotwy trzeba było czekać do 27 stycznia. Decyzja była pozytywna – Łotwa rozpocznie program PECS.

Matt Taylor / Credits - ESA

Matt Taylor / Credits – ESA

Akcję poparcia dla rozpoczęcia programu PECS wspierały także organizacje i naukowcy spoza Łotwy. W tej akcji wziął udział także brytyjski naukowiec misji Rosetta/Philae – Matt Taylor, który przesłał część informacji o działalności ESA. Z kolei przedstawiciele Kosmonauta.net przesłali informacje o akcji „Polska w ESA” z 2012 roku, zrealizowanej przez kilka polskich środowisk naukowych i technologicznych. Przekazaliśmy m.in. informacje o kwestiach finansowych, szczególnie związanych z programem „Horyzont 2020” oraz o pierwszych doświadczeniach polskich firm w ESA.

Na początku przyszłej dekady w skład ESA może wchodzić ponad 30 państw – o ponad 10 więcej niż obecnie. Oprócz państw Unii Europejskiej, do ESA mogą dołączyć także Turcja, Izrael i Ukraina. Będzie to wyzwanie dla ESA, szczególnie że większość państw aspirujących do tej organizacji jest małych i dysponuje ograniczonymi funduszami. Jednym z takich państw będzie Łotwa.

Program Plan for European Cooperating State (PECS) jest pięcioletnim etapem przygotowawczym do wejścia w struktury ESA. W trakcie programu PECS państwo aspirujące do ESA wydaje pewną ilość funduszy rocznie (minimum około 1-1,5 M EUR, w przypadku Łotwy 1,4 M EUR) na projekty realizowane przed krajowe podmioty. Selekcję projektów przeprowadza wspólnie ESA oraz delegacja rządowa danego państwa i jednym z podstawowych wymagań dotyczących wniosków jest ich zbieżność z programami realizowanymi przez ESA.

(Kosmonauta.net)

Comments are closed.