Lunar Mission One – nowa inicjatywa księżycowa!

0

Ruszyła kampania Lunar Mission One – misji mającej na celu wysłanie lądownika na południowy biegun Księżyca.

Celem Lunar Mission One (LMO) jest wysłanie bezzałogowego próbnika do wewnątrza jednego z kraterów w okolicy południowego bieguna Księżyca. To tam się znajduje woda w postaci lodu, która ma być zbadana przez LMO za pomocą specjalnego wiertła. Wiertło misji LMO miałoby zagłębić się w księżycowych skałach i lodzie na przynajmniej 20 metrów, a być może nawet na 100 metrów. W trakcie wiercenia będą zbierane próbki, które zostaną przebadane przez instrumenty naukowe lądownika.

Na tym nie koniec ambitnej misji LMO. Gdy tylko docelowa głębokość odwiertu zostanie osiągnięta, na dnie zostanie umieszczona kapsuła czasu, zawierająca „publiczne i prywatne archiwum”. Twórcy wyprawy LMO nazywają ją „kapsułą XXI wieku”.

Jeśli próbki okażą się być ważne naukowo, wówczas zaproponowana zostanie kolejna wyprawa – tym razem typu „sample return”.

Twórcy LMO uważają tę wyprawę za najbardziej ambitną od czasów misji Apollo. Projekt już teraz jest wspierany przez wielu naukowców oraz inżynierów, w tym i tych związanych z kometarnym lądownikiem Philae.


Koncepcja misji Lunar Mission One / Credits: Lunar Mission One

Pierwszy etap prac nad LMO odbywa się na zasadach finansowania społecznościowego (crowdfunding) na platformie Kickstarter. Pomysłodawcy misji chcą zebrać 600 tysięcy funtów brytyjskich. Wydaje się to być dużą kwotą, jednakże w ciągu zaledwie dwóch dni udało się zebrać już ponad 190 tysięcy GBP*, czyli ponad 31% całej kwoty. Kampania zakończy się 18 grudnia.

Prace nad LMO trwają już siedem lat, z częściowym wsparciem uzyskanym z brytyjskiej agencji kosmicznej (UKSA). Dotychczasowe prace nad LMO były w niepełnym wymiarze czasu – jednakże teraz zespół przechodzi na dedykowaną pracę nad tym projektem. Kampania na platformie Kickstarter jest pierwszym etapem prac nad LMO w pełnym wymiarze czasu.


Prezentacja Lunar Mission One / Credits: Lunar Mission One

Fundusze zebrane w ramach kampanii crowdfundingowej mają być wykorzystane na pierwsze  w całości profesjonalne prace nad LMO, czyli m.in. wstępne zaprojektowanie poszczególnych instrumentów lądownika, pozyskanie partnerów oraz kolejnych funduszy. Całkowita wartość projektu LMO nie została podana do wiadomości, ale jest to przynajmniej dwa rzędy wyższa wartość od celu postawionego w tej pierwszej kampanii. Jest to z pewnością bardzo ambitny cel, jednak wydaje się on być w zasięgu możliwości finansowych, szczególnie jeśli twórcom LMO uda się pozyskać kilka różnych źródeł funduszy.

Kiedy miałoby dojść do lądowania LMO na Srebrnym Globie? Twórcy projektu uważają, że możliwe to będzie w 2024 roku, po trzech latach wstępnego projektu i kolejnych sześciu prac rozwojowych oraz budowy lądownika.

Europejska Agencja Kosmiczna również przygotowuje misję lądownika księżycowego na południowy biegun Srebrnego Globu. Misja jest planowana na 2018 roku, ale przewiduje zebranie i badania próbek jedynie z powierzchni Księżyca.

Więcej:
Strona LMO: http://www.lunarmissionone.com
Strona kampanii crowdfunding: https://www.kickstarter.com/projects/563191665/lunar-mission-one-a-new-lunar-mission-for-everyone

Comments are closed.