XXVIII seminarium w cyklu “GIS w praktyce”

0

Zapraszamy do udziału w seminarium „Mapy cyfrowe – aspekty praktyczne, obszary zastosowań, nowe rozwiązania technologiczne”.

 

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w 28. seminarium w cyklu GIS w praktyce: „Mapy cyfrowe – aspekty praktyczne, obszary zastosowań, nowe rozwiązania technologiczne”, które odbędzie się 19 listopada 2014 roku w Warszawie.

W jego trakcie zaproszeni specjaliści przedstawią min. nowoczesne systemy produkcji cyfrowych map topograficznych, mapy cyfrowe tworzone i aktualizowane przez społeczności internetowe oraz omówią błędy w procesie ich tworzenia. Ponadto omówiona zostanie rola map cyfrowych w systemach zarządzania nieruchomościami oraz zastosowanie map cyfrowych w analizie awaryjności linii przesyłowych.

Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, Czytelnicy mogą skorzystać z 10% rabatu na udział w wydarzeniu. Program jest dostępny on-line, a w nim:

  • Realizacja unijnej dyrektywy INSPIRE w Polsce. Wykorzystanie GIS w urzędach państwowych i samorządowych – Maciej Rossa (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska)
  • Nowoczesne systemy produkcji cyfrowych map topograficznych – prof. dr hab. inż. Robert Olszewski (Politechnika Warszawska)
  • Mapy cyfrowe tworzone i aktualizowane przez społeczności internetowe – cechy i zastosowania – prof. dr hab. Inż. Dariusz Gotlib (Politechnika Warszawska)
  • Nowe rozwiązania technologiczne w infrastrukturze INSPIRE w zakresie prezentacji i udostępniania danych – prof. dr hab. Janusz Michalak (Uniwersytet Warszawski)
  • Jakość danych oraz błędy i niepewność w procesie tworzenia map numerycznych – Jacek Wolski (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN)
  • Rola map cyfrowych w systemach zarządzania nieruchomościami – Anna Bober (Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT)
  • Zastosowanie map cyfrowych w analizie awaryjności linii przesyłowych – dr inż. Łukasz Dzierżanowski (Politechnika Opolska)

 Organizatorem wydarzenia jest Centrum Promocji Informatyki.

Comments are closed.