isee-3_ooAug7data

0

Niektóre ze zjawisk jakie udało się zaobserwować sondzie ISEE-3 za pomocą analizatora fal plazmy / Credit: ISEE-3 Reboot Project

Niektóre ze zjawisk jakie udało się zaobserwować sondzie ISEE-3 za pomocą analizatora fal plazmy: słoneczny rozbłysk radiowy typu III, fale Langmuira, zorzowe promieniowanie kilometrowe, jonowe fale akustyczne / Credit: ISEE-3 Reboot Project

Leave A Reply