Opportunity: 26 czerwca – 1 lipca

3

Raport z działania łazika Opportunity między 26 czerwca a 1 lipca.

Łazik MER bada obecnie region, gdzie według danych satelitarnych, powinny się znajdować minerały ilaste zawierające uwodnione krzemiany glinu.

W trakcie sol 3705 (26 czerwca), po wykonaniu serii kolorowych zdjęć kamerą panoramiczną, łazik przejechał około 1,5 metra, aby sięgnąć zrobotyzowanym ramieniem kilku interesujących celów na powierzchni. Następnie wykonano dookólną panoramę kamerą nawigacyjną, w celu udokumentowania położenia robota i wybrania dalszych celów podróży.

Przez 3 dni, od sol 3707, łazik wykonywał badania kontaktowe. Mikroskopem obrazującym sfotografowano cel “Sodaville”, a następnie wykonano jego nocne pomiary spektrometrem APXS. Takie zestawy obserwacji powtórzono jeszcze dla dwóch innych celów w sąsiedztwie.

Po zakończeniu prac, 1 lipca Opportunity przejechał 26 metrów na południe, w międzyczasie wykonując zdjęcia kamerą Pancam. Tamże wykonano kolejną panoramę 360º.

Na dzień 1 lipca (sol 3710) ogniwa słoneczne robota generowały 745 Wh. Tau atmosfery wynosiło 0,762. Zapylenie ogniw, 0,872. Przebieg łazika wynosił 39,62 km.

(NASA/JPL)

3 komentarze

  1. Super! Jaka szybka reakcja! poprawki naniesione, jestem pod wrażeniem 🙂

  2. Ratunku! nie minerały gliniaste ale minerały ilaste! Nie można tłumaczyć dosłownie z ang. clay minerals! Tak samo nie uwodniony glin ale uwodnione krzemiany glinu lub glinokrzemiany. Kompetencja redakcji woła o pomstę do …. a wystarczy wpisać w google i sprawdzić!