Tiangong-1 – rok po misji Shenzhou-10

0

Od ostatniej misji załogowej do chińskiego modułu orbitalnego minął ponad rok. Moduł pozostaje wciąż aktywny.

Start kolejnego chińskiego modułu orbitalnego (nazwa – Tiangong-2) nastąpi nie wcześniej niż w 2015 roku, jeżeli nie później. Shenzhou-11, pierwszy lot załogowy do nowej stacji powinien tym samym nastąpić w połowie 2016 roku. Będzie to pierwsza chińska misja załogowa od czasu wyprawy Shenzhou-10, która trwała od 11 do 26 czerwca 2013 roku.

Moduł Tiangong-1 przebywa na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO) od września 2011 roku. W tym czasie do Tiangong-1 dołączyły trzy kapsuły Shenzhou:

  • Shenzhou-8 (misja bezzałogowa)
  • Shenzhou-9 oraz Shenzhou-10 (wyprawy załogowe)

Po zakończeniu misji Shenzhou-10 nie doszło do deorbitacji Tiangong-1. Moduł pozostaje na orbicie i nadal funkcjonuje prawidłowo. Z dostępnych informacji wynika, że Tiangong-1 dokonuje obserwacji Ziemi oraz monitoruje warunki na LEO pod kątem przyszłych misji załogowych. Aktualnie Tiangong-1 przebywa na orbicie o wysokości około 347×363 km i nachyleniu 42,77 stopnia. Jest to dość niska orbita, która wymaga czasowych korekt. Ostatnia korekta orbity Tiangong-1 nastąpiła 18-19 lutego. Wówczas podniesiono moduł na orbitę o wysokości 374×387 km.

Nie wiadomo, kiedy dojdzie do deorbitacji Tiangong-1. Niektóre źródła sugerują, że może to nastąpić jeszcze w tym roku. Inne źródła przewidują to wydarzenie w pierwszej połowie przyszłego roku. Niewiadomą pozostaje ilość paliwa, w tym ilość potrzebna do bezpiecznej deorbitacji. Wiadomo jednak, że w przypadku niekontrolowanej deorbitacji istnieje niewielkie ryzyko wyrządzenia szkód na Ziemi.

Deorbitacja Tiangong-1 będzie również ważnym doświadczeniem dla Chin. Nigdy wcześniej chińska agencja kosmiczna nie przeprowadziła deorbitacji tak wielkiego obiektu. To doświadczenie będzie przydatne na przyszłość, gdyż Tiangong-2 oraz przyszła wielomodułowa chińska stacja orbitalna będą znacznie większymi i masywnymi obiektami.

Na konferencji International Astronautical Congress 2014 prawdopodobnie nie dojdzie do ważnych zapowiedzi na temat Tiangong-2. Zgłoszono jednak kilka abstraktów związanych z Tiangong-1, na których może się pojawić nieco informacji na temat kolejnego chińskiego orbitalnego modułu załogowego.

Comments are closed.