Space Foundation: sektor kosmiczny 4% w górę

0

Według Space Foundation sektor kosmiczny urósł w 2013 roku o 4 pkt. procentowe, co raz bardziej przekraczając pułap 300 mld. USD.

Amerykańska organizacja pozarządowa Space Foundation opublikowała doroczny raport o stanie sektora kosmicznego. Według niej w 2013 roku nastąpił czteroprocentowy wzrost branży, co oznacza osiągnięcie rekordowej wartości 314,17 miliarda USD.

Rządowe wydatki na przestrzeń kosmiczną stanowiły mniej niż ¼ rynku światowego (24%), i mniej niż w 2012 roku. Największe znaczenie miał tu spadek wydatków na kosmos w USA. Wzrost wydatków przez inne kraje tylko częściowo skompensował spadki w Stanach.

Cięcia wydatków państwowych w USA, cywilnych i wojskowych, spowodowała przede wszystkim sekwestracja – czyli automatyczne cięcia budżetowe zarządzane w przypadku osiągnięcia limitu wykorzystania długu publicznego. Wydatki NASA spadły z 17,77 mld. USD w roku budżetowym 2012, do 16,85 mld. w roku 2013. W bieżącym roku mają znów wzrosnąć, do ok. 17,65 mld. USD.

Trudno oszacować łączne wydatki wojskowe USA na przestrzeń kosmiczną, gdyż pozycje te nie są raportowane wspólnie a wiele z nich jest utajnionych. Space Foundation oceniła je na 21,72 mld. USD w roku budżetowym 2013.

Łącznie, rządowe wydatki USA na kosmos w 2013 roku sięgnęły ponad 41 mld. USD, i były o ponad 9% mniejsze niż rok wcześniej. Mimo tego, budżet kosmiczny USA stanowi 55,7% kwoty państwowych wydatków na przestrzeń kosmiczną na świecie.

Jeśli chodzi o wydatki komercyjne i prywatne, stanowiące 76% obrotów branży, to 48,7% z nich można przypisać składowej “upstream” rynku (infrastruktura i jej wsparcie), a 51,3% części “downstream”, czyli produktom i usługom.

(SF)

Comments are closed.