Opportunity: 13-19 marca

0

Łazik Opportunity przemierza “Murray Ridge”. Samoistne oczyszczenie paneli ogniw słonecznych zwiększyło o 10% ilość dostępnej energii elektrycznej.

Amerykański łazik kontynuuje badania regionu “Cook Haven”. W trakcie sol 3603 (13 marca 2014) zakończył badania kontaktowe celu “Augustine”, za pomocą mikroskopu obrazującego i spektrometru APXS.

Przez kolejne dwie doby prowadził obserwacje za pomocą kamery nawigacyjnej (Navcam) i panoramicznej (Pancam), a także pomiary argonu za pomocą APXS. Pomiary tau (nieprzezroczystości atmosfery) były prowadzone kamerą Navcam na potrzeby misji InSight, planowanej na rok 2016.

Na dzień 17 marca 2014 (sol 3607) planowane było poruszenie łazika w kierunku celu “Sugarloaf”. Przejazd musiano jednak przerwać po 230 centymetrów, z uwagi na zarejestrowanie w napędzie 3 kół zbyt dużego natężenia prądu. Dla pewności dokonano sprawdzenia, czy łazik przypadkiem nie zakopuje się kołami w marsjańskim gruncie. Okazało się jedynie, że łazik chciał pokonać stromy podjazd. Dojazd do “Sugarloaf” wymagałby dodatkowych przejazdów, aby przeprowadzić jego badania kontaktowe.

Z tego względu zespół naukowy postanowił udokumentować “Sugarloaf” wykonaniem dodatkowych zdjęć kolorowych i skierować łazik w kierunku kolejnych celów, na południe i zachód. Dziewiętnastego marca (sol 3609) “Opportunity” przejechał 16,35 metra.

Łazik doświadczył także samoistnego oczyszczenia się ogniw słonecznych z pyłu, 15 i 16 marca. Dzięki temu o 10% zwiększyła się ilość produkowanej przez ogniwa energii elektrycznej.

W dniu 19 marca ogniwa wytwarzały 574 Wh energii elektrycznej. Nieprzezroczystość atmosfery, tau, wynosiła 0,450. Współczynnik zapylenia ogniw wynosił 0,777. Przebieg robota wynosił 38 kilometrów 790 metrów.

(NASA/JPL)

Comments are closed.