Europarlament przyjął regulacje dotyczące Copernicusa

0

Parlament Europejski przyjął regulacje dotyczące programu satelitarnej obserwacji Ziemi Copernicus.

W oświadczeniu prasowym Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła przyjęcie 12  marca przez Parlament Europejski regulacji dotyczących programu Copernicus, dawniej GMES.

Copernicus, obok Galileo, jest jednym z dwóch flagowych programów kosmicznych Zjednoczonej Europy. Ma dostarczyć jej mieszkańcom i decydentom kompleksowych informacji o stanie środowiska, atmosfery, oceanów, wspomagać bezpieczeństwo i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. Własny system satelitarny pozwoli urzędom krajów członkowskich i europejskich dostęp do tych samych informacji przy podejmowaniu decyzji. Mnogość danych otworzy też szereg nowych możliwości przed firmami i instytucjami naukowymi.

Zatwierdzenie regulacji otwiera Copernicusa do długotrwałego działania i rozwoju. Dokument zawiera bowiem cele programu, sposób zarządzania nim i finansowania go w latach 2014-2020. W tych latach program pochłonie około 4,3 miliardów euro. Dokument musi jeszcze zostać zaakceptowany przez Radę Unii.

W decyzji Parlamentu cieszył się przede wszystkim Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. przemysłu i przedsiębiorczości: “Przestrzeń kosmiczna jest priorytetem dla Unii; budżet obu flagowych europejskich programów kosmicznych, Copernicusa i Galileo, jest zabezpieczony na następne siedem lat. W technologie kosmiczne zostanie zainwestowanych prawie 12 miliardów euro. Najważniejsze dla mnie będzie dopilnowanie, aby te pieniądze zwielokrotniły się w postaci korzyści czerpanych przez obywateli Europy z tych programów kosmicznych”.

Pierwszy satelita programu Copernicus trafi na orbitę już w kwietniu tego roku. Sentinel-1A jest już w Gujańskim centrum kosmicznym, skąd 3 kwietnia ma wystartować w kosmos na pokładzie rakiety Sojuz.

Copernicus stworzy nowe miejsca pracy, przy poparciu Europejczyków

Za programem Copernicus stoją również dalekosiężne plany ekonomiczne, jakie za jego pomocą chce osiągnąć Komisja Europejska. Program, dzięki wielości i różnorodności przesyłanych danych obserwacyjnych i naukowych, ma stworzyć nowe możliwości biznesowe i nowe miejsca pracy. Wykorzystanie i przetwarzanie zebranych danych ma stworzyć wiele nowych produktów i usług rynkowych w różnych dziedzinach gospodarki, od transportu, przez reasekurację, po rolnictwo.

Badania pokazują, że do 2030 roku Copernicus może się przyczynić do utworzenia w Europie 50 000 miejsc pracy i nowego rynku wartego 30 miliardów euro. Nie uwzględnia się tu korzyści jakie zebrane dane, nowa lub lepsza wiedza o różnych aspektach środowiska, mogą przynieść obywatelom Unii Europejskiej.

W badaniach opinii społecznej przedstawionych w trakcie 6.EU Space Policy w styczniu tego roku, większość Europejczyków uważa, że inwestycje w przestrzeń kosmiczną zwiększają liczbę miejsc pracy. Pogląd taki reprezentuje 6 na 10 mieszkańców krajów Unii. Za najistotniejsze w takich inwestycjach wskazują oni osiągany w ten sposób postęp technologiczny (63%) i szansę dokonania zupełnie nowych odkryć naukowych (53%).

Taki sam odsetek uważa, że załogowa eksploracja przestrzeni kosmicznej może przyczynić się do rozwoju medycyny, i że środki kosmiczne mają do odegrania ważną rolę w unikaniu takich zagrożeń, jak asteroidy, komety, czy kosmiczne śmiecie.

Jeszcze więcej, bo ponad 70% badanych, jest przekonanych przez działalność w przestrzeni kosmicznej ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska, prowadzi do efektywniejszej gospodarki rolnej, pomaga zrozumieć zmiany klimatyczne, a w końcu, że daje nam skuteczniejsze prognozy pogody. Co trzeci Europejczyk jest przekonany, że kombinacja obserwacji satelitarnych i pojazdów bezzałogowych zwiększy bezpieczeństwo w Unii.

Największa zgodność respondentów panowała, co do konieczności nawiązywania do tematyki kosmicznej w edukacji. Prawie 3/4 ankietowanych uważa bowiem, że takie działania zwiększą ilość chętnych do studiowania w dziedzinach nauk ścisłych, technicznych i inżynieryjnych (tzw. STEM). Według 71% respondentów, mówienie o tematach powiązanych z przestrzenią kosmiczną pomoże dzieciom w wieku szkolnym lepiej wyobrazić sobie społeczeństwo przyszłości.

Przedstawione wyniki dotyczą badania przeprowadzonego między 25 maja a 9 czerwca 2013 roku na 27 680 obywateli 27 krajów członkowskich Unii i Chorwacji, w wieku lat 15 i więcej.

(Komisja Europejska)

Comments are closed.