Opportunity: 13-26 marca

0

Łazik “Opportunity” powrócił w pobliże “Kirkwood” a następnie zaczął badać cele koło “Big Nickel”. Dziewiątego kwietnia koniunkcja Słońca i Marsa przerwie łączność z robotem.

Robot powrócił do “Kirkwood” i wykonał liczne badania kontaktowe sferul. 13 marca mikroskop obrazujący wykonał zdjęcia a następnie przez noc spektrometr rentgenowski APXS wykonał pomiary obszaru “Sturegeon River 2” zawierający dużą liczbę sferul.

Następnej doby łazik powtórzył te same operacje z obszarem “Sturgeon River 1a”. W trakcie sol 3250 (15 marca) kontynuowano pomiary in-situ pobliskich celów, wykonano mozaiki zdjęć “Lake Laurentian” i “South Range”, a następnie ponownie badano obszar “Sturgeon River 1a” spektrometrem APXS.

Kolejnego dnia “Opportunity” przeprowadził pierwsze użycie Rock Abrasion Tool na celu “Sturgeon River 3”. Ścieranie nie wytworzyło jednak wystarczającej ilości pyłu do badań, więc operację powtórzono 19 marca. Każde użycie RAT poprzedzało zdjęcie mikroskopem obrazującym i nocna obserwację APXS. Kamera panoramiczna PanCam wykonała zdjęcia pyłu z użyciem 13 filtrów.

Po zakończeniu operacji z użyciem RAT, sol 3255 (21 marca), Opportunity odjechał ponad 25 metrów na północ, aby wykonać ostatnie badania in-situ Matijevic Hill, w miejscu o nazwie “Big Nickel”. Było to ostatnie miejsce zbadane przez łazik przed nadejściem opozycji Ziemi i Marsa, które na jakiś czas przerwie wszelką łączność między planetami. Koniunkcja Słońca między planetami zdarza się co 26 miesięcy. Obsługa łazika zawiesi łączność z nim między 9 a 26 kwietnia. Robot będzie pracował w tym czasie całkowicie autonomicznie, wykonując wcześniej wgrane rozkazy.

23 marca przejechał kolejne 4 metry docierając do “Big Nickel”. 26 marca (sol 3260) podjechał jeszcze 2 centymetry, aby zając dogodną pozycję do dalszych prac. Ponownie użyto mikroskopu obrazującego i nocnych obserwacji APXS do badań celu “Esperance”.

W dniach 21, 22 i 23 marca panele ogniw słonecznych “Opportunity” zostały w pewnym stopniu oczyszczone z pyłu, co zwiększyło ilość wytwarzanej energii elektrycznej. Na dzień 26 marca (sol 3260) łazik generował jej 590Wh, przy tau 0,760 i współczynniku zapylenia 0,654. Odometr wskazywał 35, 65 kilometra.

(NASA)

 {module [346]}

 

Comments are closed.