Wystawa poświęcona roli technologii kosmicznych już od soboty w Warszawie!

0

Warszawa będzie gościć objazdową wystawę poświęconą roli kosmicznych technologii w naszym codziennym życiu. Dzięki satelitom funkcjonuje ponad 30 tys. różnych aplikacji, które umożliwiają bardziej optymalny transport, zwiększanie wydajności rolnictwa i rybołówstwa, lepszą ochronę środowiska i poprawę bezpieczeństwa.

W 2012 r. wystawa odwiedziła dziesięć europejskich miast, wszędzie odnosząc wielki sukces. W tym roku zawita do dwunastu kolejnych miejsc. W Warszawie będzie można ją zwiedzać na Placu Defilad, przed Pałacem Kultury i Nauki. Od 4 do 9 maja odwiedzający, w dowolnym wieku, będą mogli oglądać, dotykać i eksperymentować, poznając szeroki wachlarz innowacyjnych technologii i usług, które mogły powstać dzięki kosmicznym inwestycjom i technologiom satelitarnym. Wstęp na wystawę jest bezpłatny, a wszystkie informacje będą dostępne w kilku językach.

Antonio Tajani, Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz odpowiedzialny za przemysł i przedsiębiorczość, tak podsumował ideę wystawy: „Unijne inwestycje mają zasadnicze znaczenie dla powstawania usług, bez których nie można się obyć w nowoczesnym świecie. Ta wystawa to świetna okazja, żeby pokazać Europejczykom, jak wiele różnych technologii i aplikacji służy nam dzięki temu, że istnieją unijne programy nawigacji satelitarnej i satelitarnych obserwacji Ziemi.”

Dzięki inwestycjom we flagowe unijne programy Galileo i Copernicus (wcześniej znany jako GMES – system globalnego monitoringu środowiska i bezpieczeństwa) Europejczycy mogą dziś korzystać z rozmaitych usług i aplikacji. Programy te otwierają też przed nami nowe możliwości na globalnych rynkach i przyczyniają się do powstawania miejsc pracy i wzrostu gospodarczego.

Dzięki Galileo Europa jest o krok bliżej do stworzenia własnego inteligentnego systemu nawigacji satelitarnej, który przyniesie korzyści gospodarkom i zwykłym ludziom. W 2014 r. nowa konstelacja satelitów umożliwi realizowanie ulepszonych usług w wielu dziedzinach, poczynając od bardziej precyzyjnej nawigacji samochodowej, przez efektywne zarządzanie transportem drogowym, operacje poszukiwawczo-ratownicze, bezpieczniejsze transakcje bankowe, aż po bardziej niezawodne dostawy energii. We wszystkich tych dziedzinach nawigacja satelitarna jest niezbędnym warunkiem sprawnego działania usług.

Wartość rynku aplikacji korzystających z globalnej nawigacji satelitarnej wzrośnie do 240 mld euro do końca dekady, a usługi oparte na nawigacji satelitarnej będą odpowiadać za ok. 7 proc. produktu krajowego brutto, czyli 800 mln euro w skali całej Europy. Z niezależnych badań wynika, że system Galileo może w ciągu pierwszych dwudziestu lat swojego funkcjonowania przynieść europejskiej gospodarce korzyści warte do 90 mld euro.

System Copernicus gromadzi dane z satelitów i naziemnych urządzeń pomiarowych, takie jak np. dane z precyzyjnych obserwacji stanu oceanów czy składu chemicznego atmosfery, które mogą potem być wykorzystywane do badań klimatu czy środowiska. System zostanie również wyposażony w aplikacje dotyczące bezpieczeństwa, służące np. nadzorowaniu granic. Według OECD, tempo wzrostu wartości światowego rynku komercyjnych danych pochodzących z obserwacji Ziemi może do 2017 r. osiągnąć 3 mld dolarów rocznie. Oczekuje się, że system Copernicus przyniesie korzyści warte od czterech do dziesięciu razy tyle, ile wyniosą inwestycje niezbędne do jego uruchomienia.

Europejski przemysł kosmiczny jest obecnie wart 5,4 mld euro rocznie i zatrudnia ponad 31 tys. wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Europejska Wystawa Kosmiczna to niepowtarzalne interaktywne wydarzenie, będące okazją do nauki i zabawy. Poprzez wystawę Unia Europejska pokazuje, jak wiele korzyści kosmiczne inwestycje przynoszą zwykłym ludziom. Takiego wydarzenia nie można przegapić!

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/space/expo/index_en.htm

{module [346]}

Comments are closed.